Vážení a milí spoluobčané,

přála bych si, abychom se stali úspěšnou zemí, kde žijí spokojení lidé.

Základy demokratické a svobodné společnosti a právního státu byly u nás položeny před více než dvaceti lety. Mnohé se za tu dobu podařilo zlepšit. Věci dobré správy státu a jistota důstojného a bezpečného života pro každého jednotlivého člověka ale nebyla dosud naplněna tak, jak bychom očekávali.

Pro mnoho oblastí života občana stále nejsou vytvořeny příznivé a dostatečně důstojné podmínky. Nedostatečná je pomoc a podpora slabým a těm, kdo ji skutečně potřebují: rodiče s malými dětmi, senioři, nebo zdravotně postižení. Zbytečné překážky ztěžují a brání rozvoji poctivého podnikání, zaměstnanosti a kvalitnímu vzdělávání.

Za důležité pro všechny považuji rovnost před zákonem a vymahatelnost práva. Nejčastěji se nás dotýkají zákony a předpisy, které jsou v kompetenci úřadů veřejné správy.

Šest let jsem jako zástupkyně ombudsmana, po boku Otakara Motejla a Pavla Varvařovského, hájila osoby před nesprávným a nezákonným postupem úřadů. Vím proto, že musíme ještě moho změnit, má-li veřejná správa plnit svou roli, být vůči občanům nestranná, vstřícná a odborně fundovaná. Co nejdříve musí být přijat dosud odkládaný protikorupční balíček zákonů, včetně služebního zákona pro úředníky. Nesmířím se ani s tím, že úřady nemají podmínky pro účinnou ochranu před nepoctivými podnikateli, kteří prodávají nebezpečné zboží, nekvalitní benzín či auta s přetočenými tachometry. Chci se zasadit o garanci nezávadných a kvalitních potravin v obchodech nebo omzení nadměrného hluku, který poškozuje zdraví. Požaduji vymahatelnou odpovědnost za chátrající kulturní památky, načerno postavené supermarkety i jiné stavby ohrožující zdraví a hodnotu okolních majetků. Do pořádku dáme i ostatní právo tak, aby bylo reálné, nejen prázdným slovem.

Stát sám musí právo a zákony dodržovat.

Zpoždění platby od občana nebo podnikatele vyvolá okamžitě tvrdou sankci. Stát ale zákonem stanovené termíny často nedodržuje. Vzpomeňme na tisíce zpožděných registrací vozů nebo výplaty sociálních dávek. Znám stovky případů nenapravitelných škod kvůli zbytečným průtahům a několik let trvající nečinnosti ze strany úřadů.

Situace na úřadech a ve společnosti se nezmění, dokud nebude přijat princip osobní odpovědnosti. Pro obnovení důvěry je potřeba pochopit a přijmout, že měřítkem hodnot není jen cena vyjádřená penězi, ale především úcta ke každému jednotlivému člověku a k sobě nevzájem. Na úřadech, v bankách, ke klientovi v prodejně nebo k pacientovi v nemocnici.

Takovou změnu mohou prosadit jen lidé odvážní a odpovědní.

Lidé Strany zelených trvale, s nasazením a nezřídka nespravedlivým odsudkem, hájí tyto hodnoty, bojují proti nespravedlnostem a za důstojný život každého člověka. To je pro mne zárukou, a proto jsem se rozhodla přidat se k nim. Je to malá, ale férová politická strana.

„Zelená znamená cestu odvahy“, řekl mi kdosi. Buďme odvážní, přijměme osobní odpovědnost za sebe a dění kolem nás, abychom se stali úspěšnou a spokojenou zemí.

Pokud Vám náprava věcí ve prospěch spravedlnosti a úcty k člověku není lhostejná, podpořte nás!

RNDr. Jitka Seitlová, jednička kandidátky SZ na jižní Moravě

Aktuality

Archiv aktualit »