Vážení a milí spoluobčané,

srdečně Vás vítám na svých webových stránkách, kde naleznete informace o mé práci v Senátu i mimo něj.

Volební obvod č. 63 – Přerov zahrnuje území 101 obcí a měst na Přerovsku, Hranicku a v části Novojičínska. Mou stálou kancelář v tomto regionu
najdete v Přerově na náměstí TGM 222/11. Pravidelně vždy druhé pondělí v měsíci budu navštěvovat Odry, Hranice a Lipník nad Bečvou, kde
budete mít rovněž možnost se se mnou potkat.

Mým ústředním volebním mottem bylo Jsem tu s vámi, jsem tu pro vás. V tomto duchu hodlám pracovat. Chci pomáhat Vám, prosazovat zájmy
regionu a spravedlivé zákony.

Práci senátorky jsem vykonávala již v letech 1996 až 2007, od roku 2007 jsem pracovala jako zástupkyně veřejného ochránce práv. Šest let jsem
pak v této funkci hájila osoby před nesprávným a nezákonným postupem úřadů. Díky bohatým zkušenostem vím, že musíme ještě mnoho
změnit, aby zákony byly spravedlivé pro všechny, na všech úrovních byla respektována rovnost osob před právem, zajištěna dostupnost
a účinná vymahatelnost spravedlnosti. S nespravedlností se nesmířím.

podpis seitlova

Aktuální zprávy

 • Jaký byl rok 2015 Jitky Seitlové v Senátu? +

  Přečíst celé
 • Jaký byl rok 2015 senátorky Seitlové v regionu? +

  Přečíst celé
 • Finanční situace občana je nově věcí veřejnou! +

  Přečíst celé
 • Dneškem nabývá účinnosti novela zákona “o ochraně veřejného zdraví“, která nově stanoví, že venkovní hudební produkce nejsou hlukem. +

  Přečíst celé
 • Účastnila jsem se předání evropských slunečních cen asociace EUROSOLAR 2015 +

  Přečíst celé
 • 17. listopad 2015 v Přerově... +

  Přečíst celé
 • Spalovna v Přerově? Její stavba zatím není zcela zažehnána! +

  Přečíst celé
 • Pod mou záštitou se v Přerově koná ve dnech 2. - 5. 11. 2015 materiální sbírka pro uprchlíky +

  Přečíst celé
 • 1