Neváhejte napsat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení a milí spoluobčané,

srdečně Vás vítám na svých webových stránkách, kde naleznete informace o mé práci v Senátu i mimo něj.

Volební obvod č. 63 – Přerov zahrnuje území 101 obcí a měst na Přerovsku, Hranicku a v části Novojičínska. Mou stálou kancelář v tomto regionu
najdete v Přerově na náměstí TGM 222/11. Pravidelně vždy druhé pondělí v měsíci budu navštěvovat Odry, Hranice a Lipník nad Bečvou, kde
budete mít rovněž možnost se se mnou potkat.

Mým ústředním volebním mottem bylo Jsem tu s vámi, jsem tu pro vás. V tomto duchu hodlám pracovat. Chci pomáhat Vám, prosazovat zájmy
regionu a spravedlivé zákony.

Práci senátorky jsem vykonávala již v letech 1996 až 2007, od roku 2007 jsem pracovala jako zástupkyně veřejného ochránce práv. Šest let jsem
pak v této funkci hájila osoby před nesprávným a nezákonným postupem úřadů. Díky bohatým zkušenostem vím, že musíme ještě mnoho
změnit, aby zákony byly spravedlivé pro všechny, na všech úrovních byla respektována rovnost osob před právem, zajištěna dostupnost
a účinná vymahatelnost spravedlnosti. S nespravedlností se nesmířím.

Vaše Jitka Seitlová

Kde Vám poradí

fontaine feature-3Zde naleznete odkazy a kontakty na organizace, kde Vám pomohou s vyřešením Vašeho problému.
Podrobnosti

Aktuální zprávy

fontaine feature-2Ty nejaktuálnější informace na jednom místě. Neváhejte se mne zeptat na cokoli.
Dozvědět se více

 • Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí +

  Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí, proto podporuji daňové zvýhodnění pro rodiče s dětmi, lepší přístup k bydlení, střídavou mateřskou a rodičovskou dovolenou, zkrácené úvazky, právo na mateřskou školku a možnosti více dostupného mimoškolního rozvoje zájmů a dovedností dětí
 • Jsem přesvědčená, že stát musí poskytnout pomoc zdravotně handicapovaným +

  Jsem přesvědčená, že stát musí poskytnout pomoc zdravotně handicapovaným a lidem závislým na pomoci druhých, budu žádat o posílení sítě terénní pomoci (nevládní licencované organizace) a zákon o opatrovnictví
 • Pojďme urychleně jednat o výši důchodu +

  Pojďme urychleně jednat o výši důchodu, která zajistí důstojný život seniorům, bez obav o bydlení a běžné potřeby!
 • Chci posílení demokratických principů v politice i řízení státu. +

  Volbu nejvyššího státního zástupce ústavními institucemi, limity financování volebních kampaní, zařazení ombusmana do ústavního systému, přímou volbu starostů. Nepodpořím návrh změny Ústavy na většinový systém vlády pouze jednou politickou stranou.

 • Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva +

  Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva iniciací zákona o právní pomoci, novelou proti zneužívání exekucí, vyloučením nefunkčních procesních úkonů v soudních řádech, zrušení vrchních soudů a novou podmínku tzv. sociální kompetence pro jmenování soudce

 • Nevzdám boj proti korupci +

  Nevzdám boj proti korupci, budu bránit všem právním předpisům, které pro korupci vytváří podmínky, podpořím vše pro transparentnost jednání a rozhodování o veřejných penězích a ve veřejné správě, budu usilovat o opatření k přímé osobní odpovědnosti za nezákonné a nepoctivé jednání, iniciuji novelu zákona o širší trestní odpovědnosti právnických osob a další

 • Zasadím se o naplnění doporučení ombudsmana +

  Zasadím se o naplnění doporučení ombudsmana, která navrhují odstranění nedostatků a zjevných nespravedlností v právních předpisech
 • Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost +

  Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost. Pomůže snížení daně z práce, stabilní daňový systém a přehledné právní prostředí. Přeji si, aby náš region byl ekonomicky úspěšný, pomůže rychlejší dobudování dálniční a silniční sítě, lepší hromadná doprava, investice do moderních technologií a do dovedností a vzdělání našich lidí
 • Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství +

  Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství. Za důležité považuji opatření proti průjezdu nákladních automobilů po nevhodných silnicích přes malé obce za účelem šetření mýtného, zabránit nesmyslným záborům kvalitní zemědělské půdy pro haly a sklady a naopak využití brownfields, systémová protipovodňová opatření a obnovu a výsadbu alejí v krajině stejně jako pozemkové úpravy. Nepodporuji kanál Dunaj- Odra –Labe ani spalovnu v Přerově. 
 • 1