Jitka Seitlová

Prosazuji zákony spravedlivé pro všechny

Má práce senátorky a zástupkyně ombudsmana

Ptejte se

Můžete mi položit dotaz

Programové priority

 • Chci posílení demokratických principů v politice i řízení státu

  . Volbu nejvyššího státního zástupce ústavními institucemi, limity financování volebních kampaní, zařazení ombusmana do ústavního systému, přímou volbu starostů. Nepodpořím návrh změny Ústavy na většinový systém vlády pouze jednou politickou stranou.

 • Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva

  iniciací zákona o právní pomoci, novelou proti zneužívání exekucí, vyloučením nefunkčních procesních úkonů v soudních řádech, zrušení vrchních soudů a novou podmínku tzv. sociální kompetence pro jmenování soudce

 • Nevzdám boj proti korupci

  , budu bránit všem právním předpisům, které pro korupci vytváří podmínky, podpořím vše pro transparentnost jednání a rozhodování o veřejných penězích a ve veřejné správě, budu usilovat o opatření k přímé osobní odpovědnosti za nezákonné a nepoctivé jednání, iniciuji novelu zákona o širší trestní odpovědnosti právnických osob a další

 • Zasadím se o naplnění doporučení ombudsmana

  , která navrhují odstranění nedostatků a zjevných nespravedlností v právních předpisech

 • Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost

  . Pomůže snížení daně z práce, stabilní daňový systém a přehledné právní prostředí. Přeji si, aby náš region byl ekonomicky úspěšný, pomůže rychlejší dobudování dálniční a silniční sítě, lepší hromadná doprava, investice do moderních technologií a do dovedností a vzdělání našich lidí

 • Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí

  , proto podporuji daňové zvýhodnění pro rodiče s dětmi, lepší přístup k bydlení, střídavou mateřskou a rodičovskou dovolenou, zkrácené úvazky, právo na mateřskou školku a možnosti více dostupného mimoškolního rozvoje zájmů a dovedností dětí

 • Jsem přesvědčená, že stát musí poskytnout pomoc zdravotně handicapovaným

  a lidem závislým na pomoci druhých, budu žádat o posílení sítě terénní pomoci (nevládní licencované organizace) a zákon o opatrovnictví

 • Pojďme urychleně jednat o výši důchodu

  , která zajistí důstojný život seniorům, bez obav o bydlení a běžné potřeby!

 • Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství.

  Za důležité považuji opatření proti průjezdu nákladních automobilů po nevhodných silnicích přes malé obce za účelem šetření mýtného, zabránit nesmyslným záborům kvalitní zemědělské půdy pro haly a sklady a naopak využití brownfields, systémová protipovodňová opatření a obnovu a výsadbu alejí v krajině stejně jako pozemkové úpravy. Nepodporuji kanál Dunaj- Odra –Labe ani spalovnu v Přerově.

Transparentní financování

 • Veškeré finanční prostředky na kampaň jsou vedeny na transparentním účtu 2300617271/2010 a podrobně rozúčtovány na veřejném dokumentu
 • Děkuji, pokud se rozhodnete přispět.
2.10. Pozvání na setkání s Ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou na náměstí v Odrách od 14:00, od 16:30 následuje beseda v Dělnickém domě na téma Zemědělská politika v České Republice.


3.10. 17:30 Beseda s místopředsedou vlády ČR a předsedou KDU-ČSL MVDr. Pavlem Bělobrádkem PhD. na téma Propojení vědy a výzkumu s praxí a výukou. V Klubu TEPLO na Horním náměstí č.9 v Přerově.

Vážení a milí spoluobčané,

přála bych si, abychom se stali úspěšnou zemí, kde žijí spokojení lidé a náš region byl příznivým a atraktivním místem pro život. Jsem přesvědčena, že je proto důležité chránit a posilovat zásady demokratického a právního státu, vytvářet podmínky a respekt vůči  svobodnému a odpovědnému chování  jednotlivého občana. Některá současná dění nás opět varují před důsledky zneužití postavení silnějšího a moci.

Předpokladem obnovení celkové důvěry ve společnosti je podle mého názoru předcházení a účinná ochrana osob před korupcí, nespravedlností a nepoctivostí, prosazení principu osobní odpovědnosti stejně jako úcty k jednotlivému člověku, od nejvyšších pater státu až do oblastí každodenního života občana, na úřadech, v bankách, v prodejních řetězcích nebo zdravotních zařízeních.

Šest let jsem jako zástupkyně Ombudsmana, po boku Otakara Motejla a Pavla Varvařovského hájila osoby před nesprávným a nezákonným postupem úřadů. Vím proto, že musíme ještě mnoho změnit aby: zákony byly spravedlivé pro všechny, na všech úrovních byla respektována rovnost osob před právem, zajištěna dostupnost a účinná vymahatelnost spravedlnosti.

S nespravedlností se nesmířím.

Pro mnoho dalších oblastí života občana stále nejsou vytvořeny dostatečně příznivé podmínky.  Nesmířím se s málo účinnou pomocí státu slabým a těm, kdo ji skutečně potřebují: rodičům s malými dětmi, seniorům, nebo zdravotně postiženým.

Zejména také pro náš region považuji za důležité, aby se lidé nemuseli obávat nezaměstnanosti a měli dostatek možností uplatnit své schopnosti a dovednosti. Chci proto prosadit především snížení daně z práce, usilovat o přehledné právní prostředí pro podnikání a stabilní daňový systém.

Udělejme vše pro ekonomický rozvoj a podporou rozumných investic do našeho regionu, čisté a zdravé prostředí a zachování jeho přírodních a kulturních cenností.

Věřím, že společně s Vaší podporou můžeme dosáhnout zlepšení.

K dosažení tohoto cíle mohu být prospěšná profesními znalostmi v oblasti životního prostředí, veřejné správy, legislativního procesu a řešení konfliktů, ale zejména dlouholetými zkušenostmi  hájení práv jednotlivých občanů, jejich důstojného, bezpečného a kvalitního života.

RNDr. Jitka Seitlová, kandidátka do Senátu

Více o mých cílech…

Jitka Seitlová, email: info@seitlova.cz

Asistentka kampaně: Alexandra Vinklárková, asistentka@seitlova.cz, tel. 773 979 040