Neváhejte volat: (+420) 773 979 040
 • Boj proti korupci

  Budu bránit všem právním předpisům, které pro korupci vytváří podmínky, podpořím vše pro transparentnost jednání a rozhodování o veřejných penězích a ve veřejné správě... programové priority
 • Posílení demokratických principů

  Volbu nejvyššího státního zástupce ústavními institucemi, limity financování volebních kampaní, zařazení ombusmana do ústavního systému, přímou volbu starostů. programové priority
 • Efektivnější vymahatelnost práva

  Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva iniciací zákona o právní pomoci, novelou proti zneužívání exekucí, vyloučením nefunkčních procesních úkonů... programové priority
 • Podnikání a zaměstnanost

  Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost. Pomůže snížení daně z práce, stabilní daňový systém a přehledné právní prostředí. Přeji si, aby náš region byl ekonomicky úspěšný... programové priority
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

"Fungující a nestranná veřejná správa... Příznivé podmínky pro poctivé podnikání, bez korupce, v jasném a přehledném právním rámci... Bezpečný a kvalitní život ve zdravém prostředí... Sociální pomoc nemocným, slabým a skutečně potřebným"

Podporují

 • 01

 • 02

 • 03

 • 04

 • rychlik

 • 05

 • 06

 • 07

 • 08

 • 09

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

Práce zástupkyně a senátorky

fontaine feature-3V následujícím přehledu uvádím stanoviska, která jsem vydala při výkonu mandátu zástupkyně veřejného ochránce práv.
Podrobnosti

Aktuální zprávy

fontaine feature-2Ty nejakuálnější informace na jednom místě. Neváhejte se mne zeptat na cokoli. S voliči jsem neustále v kontaktu.
Dozvědět se více

 • Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí +

  Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí, proto podporuji daňové zvýhodnění pro rodiče s dětmi, lepší přístup k bydlení, střídavou mateřskou a rodičovskou dovolenou, zkrácené úvazky, právo na mateřskou školku a možnosti více dostupného mimoškolního rozvoje zájmů a dovedností dětí
 • Jsem přesvědčená, že stát musí poskytnout pomoc zdravotně handicapovaným +

  Jsem přesvědčená, že stát musí poskytnout pomoc zdravotně handicapovaným a lidem závislým na pomoci druhých, budu žádat o posílení sítě terénní pomoci (nevládní licencované organizace) a zákon o opatrovnictví
 • Pojďme urychleně jednat o výši důchodu +

  Pojďme urychleně jednat o výši důchodu, která zajistí důstojný život seniorům, bez obav o bydlení a běžné potřeby!
 • Chci posílení demokratických principů v politice i řízení státu. +

  Volbu nejvyššího státního zástupce ústavními institucemi, limity financování volebních kampaní, zařazení ombusmana do ústavního systému, přímou volbu starostů. Nepodpořím návrh změny Ústavy na většinový systém vlády pouze jednou politickou stranou.

 • Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva +

  Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva iniciací zákona o právní pomoci, novelou proti zneužívání exekucí, vyloučením nefunkčních procesních úkonů v soudních řádech, zrušení vrchních soudů a novou podmínku tzv. sociální kompetence pro jmenování soudce

 • Nevzdám boj proti korupci +

  Nevzdám boj proti korupci, budu bránit všem právním předpisům, které pro korupci vytváří podmínky, podpořím vše pro transparentnost jednání a rozhodování o veřejných penězích a ve veřejné správě, budu usilovat o opatření k přímé osobní odpovědnosti za nezákonné a nepoctivé jednání, iniciuji novelu zákona o širší trestní odpovědnosti právnických osob a další

 • Zasadím se o naplnění doporučení ombudsmana +

  Zasadím se o naplnění doporučení ombudsmana, která navrhují odstranění nedostatků a zjevných nespravedlností v právních předpisech
 • Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost +

  Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost. Pomůže snížení daně z práce, stabilní daňový systém a přehledné právní prostředí. Přeji si, aby náš region byl ekonomicky úspěšný, pomůže rychlejší dobudování dálniční a silniční sítě, lepší hromadná doprava, investice do moderních technologií a do dovedností a vzdělání našich lidí
 • Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství +

  Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství. Za důležité považuji opatření proti průjezdu nákladních automobilů po nevhodných silnicích přes malé obce za účelem šetření mýtného, zabránit nesmyslným záborům kvalitní zemědělské půdy pro haly a sklady a naopak využití brownfields, systémová protipovodňová opatření a obnovu a výsadbu alejí v krajině stejně jako pozemkové úpravy. Nepodporuji kanál Dunaj- Odra –Labe ani spalovnu v Přerově. 
 • 1