V letošním roce na pouť ke sv. Anně na Libavé už bez zbytečných objížděk

Tisková zpráva k tiskové konferenci senátorky Jitky Seitlové

Každoročně konaná pouť ke kostelu sv. Anny v prostoru vojenského újezdu Libavá,
která letos připadá na sobotu a neděli 27. a 28. 7. 2019 se stala významnou tradicí nejen našeho regionu. Přiláká vždy velké množství poutníků z různých koutů republiky. Ti často jezdí speciálně objednanými autobusy nebo osobními auty. Cesta je však, zejména pro návštěvníky z Přerovska, Hranicka nebo Zlínského kraje, často zbytečně zdlouhavá kvůli více jak hodinovým objížďkám, daných zákazem průjezdu po silnicích vedoucích přes vojenský újezd Libavá.

V minulosti byly tyto dvě tzv. režimové komunikace „Libavá – Mrsklesy“ a „Zelený kříž – Velká Střelná“ během poutě pro návštěvníky zpřístupněny, ale poslední dva roky vojenský újezd povolení neposkytl. Na základě setkání senátorky Seitlové s přednostou vojenského újezdu Libavá bylo zjištěno, že důvody pro nevydání povolení byly bezpečnostní. Poutníci v minulých letech nedbali na bezpečnostní opatření povinná při pohybu ve vojenském prostoru, kdy se například pohybovali mimo vyznačené cesty nebo na cestě zastavovali, ačkoliv byl povolen pouze průjezd.

Na základě prosby skupiny občanů jejího volebního obvodu senátorka uspořádala setkání
s přednostou vojenského újezdu Libavá a pořadatelem poutě, farářem římskokatolické farnosti Moravský Beroun, kde došlo k předběžné, zatím slovní dohodě o možnosti zpřístupnění režimové komunikace během svatoanenské pouti při dodržení pravidel vojenského újezdu.

Z důvodu plánované rekonstrukce komunikace „Velká Střelná – Zelená kříž“ v době konání pouti bohužel není jisté zpřístupnění této cesty, nicméně silnice „Libavá – Mrsklesy“ otevřena být může. Povolení bude platit pouze pro průjezd komunikace a to výhradně pro osobní automobily a autobusy. Cyklisté ani motocyklisté průjezd z bezpečnostních důvodů povolen mít nebudou. Zakázáno bude rovněž pořizovat snímky a videa či se pohybovat mimo vyznačenou trasu. Zástupci vojenského újezdu žádají o respektování těchto pravidel zejména z důvodu ochrany bezpečí samotných návštěvníků poutě. Komunikace bude přístupná v době od 8:00 do 16:00 v sobotu, 27. 7. 2019 a od 7:00 do 18:00 během neděle, 28. 7. 2019. V případě dodržení všech pravidel je jistě možné doufat v novou, pro poutníky přívětivou, tradici pravidelně otevřených cest přes vojenský újezd i během následujících poutí.

27. 5. 2019 v Přerově