Průjezd “nočních vlků“ naší zemí považuji za provokaci

Vstup do Schengenského prostoru je pro občany Ruské federace podmíněn vízovou povinností. Pokud je vízum vydané, platí pro všechny země Schengenského prostoru. Zpravidla vízum uděluje země, kde by měl občan tzv. třetí země pobývat nebo pobývat nejdéle.

Pokud je uděleno vízum, neznamená to, že by jednotlivá země nemohla z vyjmenovaných důvodů uvedených ve Vízového kodexu a Schengenském hraničním kodexu  (Nařízení EP a Rady č. 810/2009, Nařízení ES 767/2008) vstup do země nepovolit, např. z důvodu, že osoba může být hrozbou pro veřejný pořádek nebo obecnou bezpečnost.

Souhlasím s názorem, že cesta „nočních vlků" přes země EU je zjevnou provokací. Jsou spojeni s ruskou nomenklaturou podporující obsazení ukrajinského Krymu ruskými ozbrojenci a také sami toto porušení mezinárodních dohod otevřeně obhajují. Forma jejich prezentace a průjezdu se jeví jako nátlaková a může vyvolat výše vyjmenované důvody, pro které je možné vstupu do České republiky zabránit.

Žádám proto příslušné kompetentní úřady státu aby situaci znovu prověřily a učinily opatření k zamezení průjezdu „nočních vlků" naší zemí, stejně jako to učinili v sousedním Polsku.