Vyrábíte si ekologicky šetrnou elektřinu? Odteď za to budete muset platit daň

Tisková zpráva - 14.5. 2015

Domácnosti vyrábějící ekologicky šetrnou elektřinu pro vlastní potřebu budou muset nově platit daň z elektřiny. Senát včera přijal rozsáhlou novelu energetického zákona, která to umožní. I když někteří senátoři poukazovali už ve svých výborech na řadu legislativních chyb, většina jich na plénu nakonec rozhodla, že se předlohou nebudou vůbec zabývat.

„Za jeden z hlavních nedostatků novely považuji zavedení daně z elektřiny pro malé fotovoltaické elektrárny, což jsou třeba domácnosti se solárními panely na střeše rodinných domků, tedy drobní výrobci elektřiny, kteří si ji vyrábějí pouze pro svoji potřebu. Pro majitele, kteří se chovají ekologicky a snaží se ušetřit, to bude zatěžující. Je to velká chyba a mrzí mě, že Senát nevyužil možnosti ji opravit," uvedla senátorka Jitka Seitlová, která se spolu s kolegy Václavem Láskou, Ivanou Cabrnochovou a Liborem Michálkem chtěla předlohou zabývat a nedostatky napravit.

Subjekty, které si vyrábějí ekologicky šetrnou elektřinu pro svoji potřebu, neměly dosud vůči správci daně žádné povinnosti. To se nyní změní a ekologicky šetrná elektřina již nadále nebude od daně z elektřiny osvobozena.

Z důvodové zprávy sice vyplývá, že předmětem úpravy má být zejména zamezení obchodování s „průkazy původu" k ekologicky šetrné elektřině, avšak zánik osvobození od daně u ekologicky šetrné elektřiny bude mít dopad i na drobné provozovatele malých vodních či slunečních elektráren, kteří si vyrábějí elektřinu pouze pro vlastní spotřebu.

„Ačkoli vlastní daňová povinnost zde nebude dosahovat významných částek, vznikne těmto subjektům registrační povinnost k dani z elektřiny a měsíční povinnost podávání daňového přiznání a platby daně ze spotřebované elektřiny. Uvedené změny tedy znamenají zvýšenou administrativní zátěž, a to nejen pro drobné výrobce elektřiny, ale i pro správce daně," dodala Seitlová.