Veřejné slyšení k územním limitům těžby hnědého uhlí bude 15. června

Navrhla jsem senátnímu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádat veřejné slyšení na téma územní limity těžby hnědého uhlí. Proč? Zveřejnění záměru ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka prolomit územní limity hnědého uhlí znovu otevřelo diskuzi k tomuto tématu a rozdělilo odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. Cílem slyšení je projednat hlediska a základní argumenty zástupců obou stran problému a osvětlit tuto otázku v širším kontextu. Veřejné slyšení se koná se 15. června 2015 na půdě Senátu. Když je to veřejné slyšení, je samozřejmě otevřeno i široké veřejnosti…