Moderovala jsem seminář o stavu a výhledu životního prostředí v ČR a EU

9. června 2015

V úterý 9. června jsem moderovala mezinárodní odborný seminář na téma Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU. Seminář uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a konal se při příležitosti představení evropské zprávy SOER 2015 vydávané každých 5 let EEA.

Semináře se zúčastnil i výkonný ředitel EEA pan Hans Bruyninckx, který přítomné seznámil se stavem, trendy, výhledy ŽP v EU. Představení zprávy se zúčastnili senátoři, poslanci, zástupci ministerstev, akademické sféry, zástupci velvyslanectví a širší odborná veřejnost.

Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář