Lidé v SVJ nemohou zůstat ohroženi dluhy neplatičů

1.7. 2015 - tisková zpráva

S žádostí o pomoc se na senátorku Jitku Seitlovou obrátili zástupci Společenstev vlastníků jednotek (dále SVJ) v Přerově. Hrozí, že již nebudou moci opakovaně hradit nevymahatelné 200 až 300 tisícové dluhy za vlastníky -neplatiče služeb ve společných domech. Senátorka zjistila, že obdobných případů zejména v sociálně slabých regionech ČR rychle přibývá.

Lidé, kteří si zakoupili do vlastnictví jednotlivé byty, byli od roku 2000 povinni (zák. č 103/2000Sb.) vytvořit v domech s počtem nad 5 bytových jednotek s třemi a více vlastníky právnickou osobu SVJ za účelem společné správy domu. Právní předpisy stanovují pro SVJ povinnosti a společnou majetkovou odpovědnost, nástroje ochrany práv a postavení SVJ se však jeví nedostatečné. V případech vymáhání dluhů některých vlastníků jednotek na společných službách stoji SVJ v nerovném postavení zejména vůči zástavním věřitelům.

Výše plateb za služby se obvykle pohybuje cca od 3000 do 5000 korun měsíčně za byt. (Jde o úhradu nákladů za teplo, teplou a studenou vodu, energie pro společné prostory, fond oprav, pojištění atd.) SVJ je proti neplatičům v jejich společenství téměř bezbranné. Pokud využije všech možností, které jim dává právní systém, trvá doba užívání bytu na dluh do vystěhování neplatiče v nejlepším případě kolem půl roku, výjimkou však není doba i více než 3 let. Celkové dluhy za služby se pak vyšplhají až k statisícům.

Dlužné částky se ale SVJ zejména v případech kdy byl byt zakoupen na hypotéku nebo následně zastaven za půjčky nedočká. V insolvenčním řízení a stejně tak exekučním řízení mají přednost plného uspokojení pohledávek zajištění věřitelé, tj. např. banky (§165-169 insolvenčního zákona, §337c občanského soudního řádu). Ani dožádání částek na správu a údržbu majetkové podstaty (tedy bytu dlužníka) nemá u soudů jednotný výklad a není vždy správci dodržena. Jak poškození upozorňují, jde nezřídka také o zájem zástavních věřitelů prodlužovat dražby k získání vyšší ceny v neprospěch SVJ, neboť dlužník byt a služby užívá a dluh narůstá.

Statisícové dluhy musí uhradit ostatní členové SVJ. Často jsou to rodiny s malými dětmi nebo senioři, kteří počítají každou korunu. Na jednotku u menších domů dopadají řádově i desetitisícové dluhy.  SVJ a jeho členové přitom nemají možnost žádným způsobem ovlivnit výběr nebo chování jejich nežádoucího společníka. Zatímco zástavní věřitel, v jehož plné dispozici je rozhodnutí o poskytnutí hypotéky nebo půjčky, je v jeho podnikatelském riziku chráněn v insolvenčním a exekučním řízení předností krytí jeho pohledávky, členové SVJ na jejich oslabenou a nerovnou pozici v právním systému doplácí.

„Jsem přesvědčená, že situaci statisícových dluhů dopadající neoprávněně na vlastníky bytů SVJ nelze dále prodlužovat," uvedla senátorka s tím, že za řešení považuji zejména:

- posílení právního postavení  SVJ při vypořádání pohledávek v insolvenčních a exekučních řízeních, (zejména v jejich postavení vůči zástavním věřitelům)

- sjednocení výkladů pro realizaci práv SVJ  např. možností omezení dodávek služeb vůči neplatičům, jednotné definování obsahu správy a údržba majetkové podstaty

- důslednější dozor a zrychlení insolvenčního a exekučního procesu.

Jitka Seitlová se sama hodlá zasadit o urychlení nápravy nedostatečné ochrany majetkových práv SVJ a již oslovila ministra spravedlnosti a s právními odborníky zahájila přípravu legislativních změn.