18 let po povodních na Přerovsku se snad klienti pojišťovny Morava konečně dočkají odškodnění

1.7. 2015 – tisková zpráva

 

V těchto dnech je to přesně 18 let, kdy Přerovsko zasáhly ničivé povodně. Obrovské škody na majetku způsobily i klientům pojišťovny Morava, kteří se do dnešního dne nedočkali odškodnění. Pojišťovna se totiž rok po povodních dostala do konkurzu, který dosud trvá. Nyní se snad konečně chýlí ke konci a věřitelé mají šanci na vyrovnání. Do případu se už v roce 1998 vložila i senátorka Jitka Seitlová. Dnes se na ni klienti pojišťovny obracejí znovu.

 

„Konkurz Pojišťovny Morava se snad již chýlí ke konci. Lidé, kteří se po krachu pojišťovny v roce 1998 přihlásili do konkurzního řízení, mají během příštích měsíců šanci na konečné vyrovnání. Odškodnění by mohlo dosáhnout necelých 30 procent původní pohledávky," zjistila v nedávných dnech senátorka, které to na její dotaz iniciovaný stížnostmi věřitelů z regionu Přerovska odpověděl dozorující soudce konkurzního řízení JUDr. Jan Kozák.

Soudce současně senátorku požádal, aby v případech, kdy některý z věřitelů nebyl ještě nyní osloven, zaslal své kontaktní údaje (adresa, telefon nebo email, číslo účtu) správci konkurzní podstaty nebo dozorujícímu soudci na tyto adresy:

Mgr. Antonín Strouhal, Dvořákova 635/4, 602 00 Brno

Mgr. Jan Kozák, Krajský soud v Brně, Husova 15, 601 95 Brno

Celkový počet věřitelů Pojišťovny Morava dosahuje téměř čtyř tisíc. Od roku 1999, kdy byl konkurz vyhlášen, mohlo dojít k změnám bydliště nebo oprávněné osoby věřitele. Právě dohledáváním všech aktuálních kontaktů věřitelů se verifikace konečného rozvrhu výplat neúměrně prodlužuje.

Po katastrofálních povodních více než tisícileté vody, které v létě roku 1997 postihly zejména oblast střední a severní Moravy, dopadl na postižené pojištěné osoby ještě náhlý úpadek Pojišťovny Morava. Podle analýzy zadané senátorkou bylo příčinou nejen špatné hospodaření vedení pojišťovny, ale také chyby v dozoru ze strany odpovědných úřadů státu. „Lidé tak nedostali žádné krytí z pojistných smluv a pomoc při odstraňování povodňových škod. Podíl zanedbání kontroly státními institucemi prokázaný analýzou a žádosti senátorů byly jedním z hlavních argumentů pro uvolnění finančního fondu a vydání nařízení vlády č. 232/1999 Sb. o poskytnutí pomoci osobám pojištěným u Pojišťovny Morava, jejichž majetek byl poškozen povodní v roce 1997," shrnula tehdejší okolnosti Jitka Seitlová.

V únoru 1999 bylo zahájeno konkurzní řízení Pojišťovny Morava. Odhad základního jmění pojišťovny činil cca 200 milionů korun (včetně nezpeněžitelného know how). V průběhu konkurzu se vystřídali tři správci konkurzní podstaty, řízení trvá téměř 17 let až do dnešních dnů. Konečná zpráva konkurzního řízení potvrzená usnesením Krajského soudu v Brně (13.4. 2015) uvádí celkovou výši zpeněženého majetku pojišťovny ve výši 101 milionů korun. Výdaje správců konkursní podstaty přitom činily 38 milionů (z toho odměny správců cca 17 milionů korun). Dle usnesení soudu se očekává, že do skončení konkursu dosáhnou další výdaje ještě dalších 9 milionů korun.

„Doba 17 let trvání konkurzu je selháním soudního systému v konkurzním řízení. Není to bohužel ojedinělý případ, některé konkurzy finančních institucí se vlečou i více než 20 let a zřejmě to nikoho nepálí.  Přestože lidé nyní snad konečně mohou očekávat alespoň nějaké vrácené peníze, za zcela nepřiměřené považuji náklady řízení a odměny správcům. Odčerpaly téměř polovinu prostředků k pokrytí pohledávek věřitelů," uzavřela senátorka, která se nyní obrátila s žádostí o prověření důvodu více než 17 let se vlekoucího konkurzního řízení i na ministra spravedlnosti.