Pojišťovna Morava: Správné adresy, na které se mohou obrátit věřitelé

Konkurz Pojišťovny Morava se snad již chýlí ke konci. Lidé, kteří se po krachu pojišťovny v roce 1998 přihlásili do konkurzního řízení, mají během příštích měsíců šanci na konečné vyrovnání. Odškodnění by mohlo dosáhnout necelých 30 procent původní pohledávky," zjistila senátorka Jitka Seitlová, které to na její dotaz iniciovaný stížnostmi věřitelů z regionu Přerovska odpověděl dozorující soudce konkurzního řízení JUDr. Jan Kozák.

Soudce současně senátorku požádal, aby v případech, kdy některý z věřitelů nebyl ještě nyní osloven, zaslal své kontaktní údaje (adresa, telefon nebo email, číslo účtu) správci konkurzní podstaty nebo dozorujícímu soudci na tyto adresy:

Mgr. Antonín Strouhal, Dvořákova 635/4, 602 00 Brno

Mgr. Jan Kozák, Krajský soud v Brně, Husova 15, 601 95 Brno