Volební deník 9.9. 2014 Horní Těšice, Rouské, Hranice, Týn nad Bečvou, Opatovice

V Horních Těšicích na mne čekaly místní obyvatelky, a to přesto, že jsme bohužel kvůli koloně na křižovatce u Předmostí přijely později. Debata na místním obecním úřadě se uskutečnila čistě v ženském obsazení. Nečekaně se zde otevřela zajímavá diskuze na téma údajného zvýhodňování Romů. Děti, o které ženy pečují, jezdí do Hranic do hudební školy a dalších kroužků.

Když později odchází domů, náměstí je prý již prázdné a děti se bojí, protože se zde koncentrují hloučky sociálně slabých občanů. Na můj dotaz, proč nepožádají o častější pochůzky policie v podvečer v ulicích, jsem nedostala odpověď. Možná to zkusí.

U druhé poznámky o tom, že Romové mají vyšší dávky a dostanou od státu mnoho peněz, jsem požádala o konkrétní příklad. Přítomné dámy mi popsaly případ, kdy jedna z nich podávala žádost o sociální dávku a byla jí vrácena k doplnění, zatímco romské ženě pomohla s vyplněním přímo úřednice. Podle mého názoru to byl chybný postup úřednice, měla se oběma ženám věnovat stejně. Obdobné platí pro případ, kdyjiná známá nedostala hmotnou pomoc, zatímco ve stejném případě bylo pro romskou rodinu rozhodnuto opačně. Opět tedy pravděpodobně chybný postup úřadu. Úřednice se prý bojí vyhrožování. Vím, že proti vyhrožování máme dostatek právní ochrany a sankcí. Jsem přesvědčena, že postup úřadů musí být vůči všem jednotný. Jestli zastupují stát v rozhodování, musí nést i odpovědnost a mít odvahu k tomu, aby se postupovalo správně a spravedlivě. Jednání úřadů, které přítomné popsaly, není správné a naopak vede k pocitu nerovnosti před zákonem. Sama jsem se jako úředník s podobnou situací také setkala. Věřte, že se vyplatilo zachovat se jednotně ke všem, podle zákona.

Velmi milé bylo přivítání v obci Rouské. Vzhled návsi obce okouzlila i moji slečnu asistentku, připomíná květinami a zelení zalité obrázky z obcí anglického venkova. I tady jsem dostala spoustu otázek k současné situaci u nás v regionu.

Zajímavé je, že i na setkání s obyvateli Hranic se opět objevila kritikakontroly veřejného pořádku na náměstí. Tentokrát se týkala zákazu průjezdu vozidel přes náměstí, který není údajně vůbec ze strany policie kontrolován. Mohu dosvědčit, že jen za dobu mé přítomnosti jsem zaregistrovala průjezd několika automobilů. Místní živnostníky v obchodech na náměstí trápí vysoká cena parkovného, která jim odrazuje zákazníky. Je skutečně vyšší než v okolních městech. Podle mého názoru by možná vhodnějším řešením byly parkovací hodiny. A ještě jeden zajímavý případ z Hranic, ze Zverimexu. Majitel značky si prý nyní po deseti letech vzpomněl, že bude chtít zaplatit za celou dobu užívání ochranné značky a požaduje zpětně několik desítek tisíc korun od jednotlivých obchodů. Doporučuji poradu s právníkem!

Dnešní den byl opravdu bohatý na příběhy lidí, kteří možná budou potřebovat pomoc a oprávněné změny v zákonech. Manželé v Týně mají velkou obavu o jejich dospělého syna, který trpí závažnou duševní nemocí. Není zproštěn svéprávnosti a není k tomu ani důvodu. Sám si ale odmítl požádat o plný invalidní důchod v době do 25 let, kdy ještě dokončoval studia. Nyní dostal vzhledem k platnému zákonu pouze tři tisíce korun. Jeho stav neumožnuje, aby byl zaměstnán více než na 2 až 3 hodiny denně, a to ještě zcela specifickou prací. Takový člověk nemá na trhu práce žádnou šanci. Rodiče se velmi obávají o jeho další život, pokud mu již nebudou moci pomáhat a starat se o věci jeho běžného života nebo nutnou komunikaci s úřady. Proto se znovu se vracím k chybějícímu zákonu o opatrovnictví, tak jak funguje v jiných zemích. Nejsou to jistě tisíce případů, ale právě takto nemocní lidé potřebují pomoc ze strany naší společnosti a státu.

V Týně se asi ztratil slavnostní prapor obce. Občané si všimli, že není jako dřív vyvěšován při významných událostech. Neuměla jsem také odpovědět na otázku, jak je možné, že je historická střecha domku, ve kterém pobýval Bedřich Smetana a kde je plánováno jeho muzeum rekonstruována firmou (vyhrála prý výběrové řízení) provádějící výkopové a práce a opravy silnic.