Volební deník 10.9.2014 Konference Krajané a čeština, Národní muzeum Praha

Vždy velmi milé a přátelské setkání s Čechy žijícími v zahraničí, na Ukrajině, v Argentině, Austrálii Spojených státech Amerických, Švýcarsku …

 

Vedla jsem komisi pro krajany a měla jsem tehdy to štěstí potkat v zahraničí velmi mnoho skvělých osobností. Škoda, že nežijí u nás doma. Přesto mnozí z nich udělali pro renomé naší země v zahraničí obrovský kus práce a jsou stále pyšní na to, že jsou z Čech nebo Moravy.