Volební deník 17.9. 2014 Přerov před Prechezou, Horní Újezd, Provodovice, Všechovice

Bylo pro mne novinkou, že rozsáhlý prostor před vstupem do hlavní budovy, příjezdové parkoviště a silnice, dříve veřejně přístupné, jsou dnes již soukromý pozemek firmy. Informuje o tom nepříliš výrazná tabulka na příjezdu k parkovišti. Nám to přišel sdělit pan personální ředitel a je nutno přiznat, že velmi slušnou formou. Tedy opravdu slušně nás z těchto soukromých pozemků vykázal. Prý musíme až za most, protože všechny pozemky až po most železniční trati jsou firmy. Bylo by určitě vhodné, aby se jednoznačně vyřešil právní stav příjezdové komunikace. Vždy byla veřejně přístupná a je otázkou, zda je možné zakázat na ni veřejnosti přístup a běžné užívání? V každém případě by si tedy měl majitel pozemek řádně označit a informovat, kdo a za jakých podmínek má na jeho pozemek přístup. Určitě bychom se tak do budoucna všichni vyhnuli nepříjemným situacím.

V Horním Újezdu byla docela jiná přátelská atmosféra. Paní starostka se nám mohla pochlubit dokončením muzea obce nebo například opravenou částí místní silnice, která stála téměř 5 milionů korun. Obec je úspěšně získala z Programu rozvoje venkova. Horní Újezd má velkou potenci se dále rozrůstat, chybí ale pozemky na stavební místa. Obec sama vlastní vhodné pozemky nemá. Desítky let v dědictvích dělená držba pozemků a velmi složitá jednání s jednotlivými vlastníky tak ztěžují přípravu stavebních míst a budování infrastruktury. Do budoucna může pomoci připravovaná pozemková úprava katastru obce. Budu držet palce, aby se také podařil projekt obce na zateplení mateřské školky.
Malá obec Provodovice mne překvapila skvělým hřištěm s tartanovu dráhou a příslušenstvím ubytovacího zázemí v nádherném prostředí okolní přírody. Projekt obce byl v roce 2009 vyhodnocen jako nejlepší v ČR. Od dokončení je plně využíván zejména jednotlivými hasičskými sbory z celé republiky i zahraničí k výcviku běhu bez překážek na 100 metrů.

Ve Všechovicích na nás na návsi čekali lidé s celou řadou dotazů týkajících se mého volebního programu. Zajímala je také ne zcela obvyklá společná koalice stran podporujících moji kandidaturu do Senátu. Osobně si velmi vážím toho, že se pět politických stran a hnutí dohodlo na mé podpoře. Myslím, že hlavně pro jejich dobrou zkušenost s mým dřívějším působením v Parlamentu a v roli zástupkyně Veřejného ochránce práv. Názory, několika z nich si můžete přímo přečíst ve volebních novinách, které se nyní již připravují k tisku.