Volební deník 18.9. 2014 Hranice, Prosenice, Přerov TGM – Čadíkovo letní kino

V době našeho setkání s občany Hranic od dvanácti do patnácti hodin jsem měla možnost hovořit především s maminkami doprovázejícími školáky a spěchajícími po práci na nákupy. Hovořilo se zejména o postavení rodiny a nízké podpoře státu rodičům s dětmi. Mezi nejslabší sociální skupiny u nás patří podle statistických údajů bohužel rodič – samoživitel/ka s dětmi.

Do nejhorší situace se dostává, pokud druhý rodič neplatí stanovené výživné. Poslední návrh tzv. náhradního výživného byl předložen ministryní spravedlnosti v roce 2010, ale sněmovnou Parlamentu neprošel. ČSSD loni ve volební kampani o náhradním výživném hovořila. Do dnešního dne ale nebyl žádný návrh řešení tohoto ožehavého sociálního problému předložen. Jsem přesvědčená, že právě tady je nezastupitelná role státu, který má pomoci v složité životní situaci, a buď zajistit vymožení výživného, tak aby důsledky neplnění vyživovací povinnosti nedopadaly negativně zejména na děti.

 

Druhou možností při zdlouhavém vymáhání práva má být pomoc poškozenému rodiči s dětmi. Možnosti takového rodiče v náročné a sociálně slabé situaci dohledávat neplatiče jsou diametrálně nižší než možnosti státu, který disponuje celou řadou mechanismů jak zajistit výkon spravedlnosti. Není složité do doby výplaty výživného poskytovat stanovenou částku rodiči s dětmi ze strany státu a následně ji odečíst z vymoženého dluhu. To je snad to nejmenší, co pro zlepšení situace můžeme ze strany státu udělat. Jsem rozhodnuta návrh právní úpravy zajišťující náhradní výživné sama předložit v Senátu a pokusit se o její podporu a schválení.

Dnešní suchý a slunný den byl pro některé obyvatele Prosenic příležitostí k uskladňování brambor a zeleniny. Pan starosta ale trávil den na radnici a dohlížel zejména na probíhající stavební rekonstrukci budov pro nové muzeum obce. V zasedací místnosti, kde jsme se sešli, je již nahromaděno množství muzejních exponátů. Donesli je a budoucímu muzeu věnovali obyvatelé Prosenic. Také tady jsou připraveni na další projekty investic do infrastruktury obce, opravu silnice a vybudování zpomalovacího ostrůvku nebo zajištění nových stavebních pozemků. Za vážnou a zásadní považuji ale obavu ze stavebním úřadem již schváleného projektu na svedení odvodnění části budoucí dálnice do náhonu Srhance protékajícího obcí. Sama jsem se ještě jako vedoucí referátu životního prostředí tehdejšího Okresního úřadu v Přerově havarijním stavem toku zabývala. Tehdy se podařilo jeho část alespoň zčásti stabilizovat. Dnes je ale po více než 10 letech stav toku opět nevalný a v důsledku využívání náhonu pro malé vodní elektrárny může být další nárazové zvýšení průtoků přítokem z dálnice pro obec skutečně rizikem.

Čadíkovo letní kino jsem v rámci své volební kampaně přivezla do Přerova již jen proto, že loni bylo promítání velmi úspěšné a letos, prý ani na žádost provozovatele, město promítání nepovolilo. Žádné jiné skutečné letní kino na rozdíl i od jiných menších měst v regionu v Přerově není. Je sice již září a bylo určitým rizikem, zda letnímu kinu bude přát počasí. Podařilo se. Večer promítání českého filmu Kmotr Mrázek byl na tuto roční dobu neobvykle teplý. Ze zaplněného náměstí T.G Masaryka lidé odcházeli v zamyšlení nad příběhem, který byl zčásti inspirován skutečnými událostmi minulých let. Jeden z nich mi řekl „to byla hrozná doba“. Já si vůbec nejsem jista tím, že byla. Mnohé z příběhu není do dnešního dne jasné a také chybí označení jeho dalších skutečných aktérů.