Volební deník 24.9. 2014 Domov seniorů Přerov,Meopta Přerov, Hranice

Dopoledne kolem 10. hodiny byl čas na setkání se seniory v Domově v Přerově, u dobré kávy a s koláčky z domácí pekárny v Dřevohosticích. Moje obava, že se klienti domova nebudou o politiku zajímat, se nenaplnila. Naopak. Dotazů na mne byla celá řada. Soustředily se nejen na otázku důchodů ( viz. volební deník minimální důchod ), ale také především na ceny léků, poplatkyu lékaře a poskytovanou zdravotní péči. V několika případech mne senioři upozorňovali na špatný přístup ošetřujících lékařů ve zdravotních zařízení. Nejde o vlastní léčbu ale jednání, při kterém je jim dáváno najevo, že nejsou lékařem nebo sestrou chápáni jako klienti. Nebyl jim vysvětlen ani lékařský zákrok ani důvod léčby. Chci věřit, že tyto případy jsou pouze ojedinělé. Je ovšem skutečností, že se stížnostmi seniorů na jednání lékařů jsem se setkala jenom zde. Stařenka na vozíčku se šátkem, jaký nosila moje babička, když jsme šli na pole, žije s pocitem křivdy. Měli hospodářství a na něm těžce pracovala. Postupně jim komunisté sebrali krávy a koně a předepsalidodávky výpěstků, které nemohli splnit. Jak jsem pochopila, jejich rodina to nevzdala a hospodařila i za takových obtížných podmínek. Po roce devadesát žádali vrátit peníze za tzv. „mrtvý a živý inventář“. Řada družstev se však dodnes s jejich závazky vůči nabytému majetku nevyrovnala. Stařenka teď nemá skoro žádný důchod ani peníze za ukradený majetek. Vím, že to není ojedinělý případ a je to velmi smutné.

V Meoptě jsem měla na setkání se zaměstnanci dvou střídajících se směn vždy chvilku 15 minut. Debata se točila kolem nejčastějších problémů Přerovska obav o nedostatek pracovních míst, dopravy a sociálně vyloučených lokalit. Lidem leží na srdci také budoucí osud hotelu Strojař ( viz. volební deník dříve).

V Hranicích bylo nádherné slunečné odpoledne a náměstí T.G. Masaryka bylo plné maminek s dětmi, seniorů, lidí vracejících se z práce a lázeňských hostů. Mnozí se posadili na okolní lavičky a poslouchali dnes již klasické písničky Pavla Nováka nebo Beatls v podání přerovské skupiny REVOX. Tu jsem přivezla pro občany Hranic právě pro zpříjemnění jejich všedního dne. Volební kampaň nemusí být jen debatou o problémech!