Volební deník 26.9. 2014 Domov seniorů Odry, Podhoří, Milenov, Klokočí, Hrabůvka, Ološovec

Domov pro seniory v Odrách si skutečně zasloužil ocenění nejlepšího zařízení v republice. Celé jeho zařízení je plné věcí, které zpříjemňují život jeho klientům od welnes centra, přes keramickou pec, všude přítomné obrázky a dekorace sušených květin vyrobených seniory domova, bylinnou zahrádku s kozičkami nebo přístřešek s dekorací krávy ve skutečné velikosti a vybavení předměty kuchyně a hospodářství našich babiček. Počet bydlících seniorů byl v době mé návštěvy 72, počet zdravotních a sociálních pečovatelek přes 50 osob. Vypomáhat chodí také studentky místní střední zdravotní školy. V pátek, v den naší návštěvy, jsem se zde potkala se sedmi šikovnými děvčaty – každá dnes bude mít na starosti jednoho klienta. Podmínky péče o seniory jsou zde opravdu velmi dobré a není proto divu, že jsou zde spokojeni. Stejné zázemí bych přála také všem ostatním domovům pro seniory, nejen v mém volebním regionu.  

Podhoří, místní část Lipníka nad Bečvou leží těsně na hranici lesa vojenského újezdu Libavá. Tradičně, co pamatuji, tu byly rozsáhlé a kvalitní školky ovocných stromků. Také na setkání jsem měla možnost hovořit s lidmi, jejichž rodina již tři generace (a možná i déle) školky obhospodařuje. Příjemní a pracovití lidé, ne nemají žádné stížnosti, říkají: „stejně za nás nikdo naši práci neudělá“.

Hrabůvka, další obec na mojí cestě. V místním obchodě mi pěkná mladá žena podává ruku přes pult, je tvrdá, upracovaná. Říká, že má čtyři děti nejmladší dvojčata. Rodinu stát málo podporuje, děti to jsou velké výdaje a vydělat na ně v tomhle obchodě není snadné. Vypráví o tom, že potřebovala pomocnici, poptávala se, hledala přes úřad práce. Bylo tady několik děvčat, ale jak říká, pracovat se jim moc nechtělo. Po několika dnech odešly. Snad nyní bude se současnou brigádnicí více štěstí. Starší pán asi někdo z dřívějšího vedení obce si zase stěžuje na současné zastupitelstvo, prý je tu nepořádek a chybí dostatečná kontrola hospodaření obce. To mohu opravdu těžko posoudit, odpověď by měly dát blížící se komunální volby.

Klokočí naše auto předjel pan starosta na kole. Trochu jsme se tu lekli na úzké silničce obrovských náklaďáků s návěsy projíždějících s frekvencí několika minut malou obcí. Rychlost jsem neměřila, ale určitě nebyla přizpůsobená podmínkám komunikace. „Snažili jsme se to mnoho let změnit, ale nyní už nemáme síly se těžké dopravě projíždějící zejména z lomu v Hrabůvce bránit. Když se lom rozšiřoval, udělal se posudek vlivu na životní prostředí s tím, že těžká nákladní doprava údajně v počtu několika jednotlivých vozů denně pojede přes Velkou, mimo naši obec. Nyní to nikdo nedodržuje“. Poslední slova neslyším, jak kolem nás hlučně se závěsem prachu projede další náklaďák plný kamení. Starosta pokračuje: „tamhle jezdí přes naši místní komunikaci, která je již celá rozbitá. Vymohli jsme si, aby tam dali zákaz průjezdu vozů, nikdo, to nedodržuje. Jsem radši,když jezdí tudy než přes celou obec.“ Nutně si musím položit otázku, k čemu pak takové šetření a posuzování slouží, když vymahatelnost slíbených a v rozhodnutí deklarovaných podmínek provozu je nulová. Určitě bude nutné se i v návaznosti na tento konkrétní případ vymahatelností stanovených rozhodnutí zabývat.

Olšovci jsem měla štěstí a mezi jinými jsem se setkala také s paní Pavelkovou. Znám ji jako nesmírně aktivní paní, která se spolu s dalšími zasadila o vysokou úroveň festivalů mažoretek v našem kraji. Nyní, jak jsem se dověděla, byla jedním z hlavních pořadatelů mistrovství republiky v Praze. Je to určitě skvělé, že máme takovou osobnost v našem regionu.