Volební deník 2.10.2014 Staměřice, Výkleky, Odry se skupinou ABBA Přerov, s občany a s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

Ve Staměřicích a Výklekách jsem se setkala zejména s mladými maminkami. Paní učitelka ze školky mi vyprávěla, že mají hodně dětí. Pokud je školka jednou třídou, kdy přijdou „maláci“ děti, které si neumí například zavázat boty a současně potřebují pomoc s přípravou předškoláci, jde těžko pro obě skupiny v jedné osobě udělat, co by bylo třeba. Doporučení ministerstva říká na jednu učitelku 20 dětí. Bylo by ale dobré zamyslet se nad tímto jakýmsi směrným číslem, zda skutečně odpovídá očekávání, které od přípravy a péči o děti v mateřské školce předpokládáme.

Setkání se panem ministrem zemědělství Marianem Jurečkou v Dělnickém domě v Odrách se protáhlo do pozdních večerních hodin. Debatu otevřela aktuální informace o dopadech ruského embarga na export našich zemědělských výrobků a pomoc prvovýrobcům ze strany státu a EU. Otázky účastníků padaly také na možnosti využití dotačních titulů v gesci Ministerstva zemědělství nebo nerovné podmínky podpory v oblasti zemědělství a lesnictví. Proč prý neexistuje samostatné ministerstvo lesnictví? Pro mne osobně bylo jedním z nejzávažnějších sdělení to, že Čína nakoupila od Ukrajiny již cca 3 miliony hektarů zemědělské půdy. Žádost na koupi cca 300 tisíc hektarů zemědělské půdy obdržela také Česká republika, která prodej samozřejmě odmítla. Složitější je situace u jednotlivých vlastníků půdy, kteří jsou nyní přímo oslovováni zprostředkovateli prodeje v ČR, zastupujícími zahraniční spekulativní investory.
Pro Českou republiku je v rámci EU příznačný velmi vysoký podíl rozdílného vlastnictví a hospodaření na půdě. Může být Achilovou patou našeho zemědělství!! Odkládání nákupu pozemků od vlastníků těmi, kdo na polích hospodaří se nemusí vyplatit. Při setkávání s lidmi v rámci mé volební kampani se dovídám, že nabídka ceny koupě zemědělské půdy od jednoho z družstev byla dokonce nižší než před rokem 1990. Zahraniční spekulanti mají za takové situace vyhráno. Souhlasím sice s názorem pana ministra, že prodej zemědělské půdy do rukou zahraničních majitelů, je vůči naší zemi více než neetický. To by ale bylo málo. Jsem proto ráda, že podle jeho sdělení existují finanční zdroje pro výhodné půjčky a dotované splátky úroků na nákup půdy pro naše zemědělce.