Jitka Seitlová díky své práci po boku Otakara Motejla

Přál bych si, aby mezi zákonodárci bylo co nejvíce lidí, kteří mají vlastní zkušenost s tím, jak zákony v praxi fungují, jak dopadají na nás všechny.
Jitka Seitlová díky své práci po boku Otakara Motejla a později Pavla Varvařovského v kanceláři ombudsmana takovou zkušenost má a její hlasování a vystupování v senátu to potvrzují. Proto kandidaturu Jitky Seitlové do senátu podporuji a paní senátorce přeji, aby jí voliči umožnili v jejích záslužných aktivitách pokračovat.

Petr Gazdík