Možnost online vysílání i archivace zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje je opět schválen, návrh na prošetření okolností okolo Gymnázia Jana Blahoslava a ukončení přerovského pracoviště Střední zdravotnické školy v Hranicích niko

25. 4. 2017

Možnost online vysílání i archivace zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje je opět schválen.

Včera proběhlo zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje, kde byl řešen i Jednací řád a opět se do něj dle mého návrhu vrátila možnost archivovat zvukový záznam jednání zastupitelstva na webových stránkách a taktéž byl znovu odsouhlasen můj návrh na online přenos ze zasedání, který měl včera i svou premiéru.

Bohužel nedošlo k odsouhlasení dvou usnesení, která jsem navrhovala, týkající se prošetření a poskytnutí informací ve věci nečekaného a na poslední chvíli zrušeného otevření třídy primy osmiletého cyklu Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově a ukončení přerovského alokovaného pracoviště Střední zdravotnické školy v Hranicích. Obě věci dle mého názoru město Přerov velmi poškozují, nicméně zastupitelstvo ve většině hlasovalo proti poskytnutí informací, s výjimkou Koalice pro Olomoucký kraj a Starostů.

Níže přikládám znění obou usnesení, která jsem požadovala.

 

Předkládá:

RNDr. Jitka Seitlová, za krajský klub Koalice pro Olomoucký kraj

Zpracoval:

RNDr. Jitka Seitlová, zastupitelka

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne

24. 4. 2017


Návrh na zařazení bodu

Stanovisko ke zrušení primy osmiletého cyklu Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově


Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

  1. .ukládá Radě Olomouckého kraje projednat a předložit zastupitelstvu odpovědi na otázky otevřeného dopisu absolventů Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově, zejména s ohledem na krátkodobý a střednědobý záměr zřizovatele a pověření k rozsahu činnosti a výuky gymnázia

T: ihned

O: hejtman Olomouckého kraje  

 

Důvodová zpráva:

Dne 24. března 2017 se na Radu Olomouckého kraje obrátilo otevřeným dopisem sedm absolventů Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově. Současně byl dopis zaslán všem zastupitelům kraje. Dopis je reakcí na nečekané a na poslední chvíli zrušené otevření třídy primy osmiletého cyklu GJB a SPgŠ v Přerově.

Usnesením UZ/3/9/2017 rozhodlo zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 27. 2. 2017 o tom, že Rada Olomouckého kraje časově nevhodně rozhodla o zrušení třídy osmiletého gymnázia na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 a Rada Olomouckého kraje se současně škole v této věci omlouvá.

Z vyjádření náměstka hejtmana Ladislava Hynka ve veřejných mediích vyplývají nejasnosti v koncepčnosti rozhodnutí a zrušení otevření třídy osmiletého cyklu GJB Přerov. Současná situace a některé veřejné výroky členů Rady se negativně odráží na renomé školy a do výběru budoucích studentů při výběru studia. Z rozhodnutí o zrušení třídy se značná míra nejistoty a obav dotýká i současných studentů a učitelského sboru. Je proto více než žádoucí vysvětlit důvody rozhodnutí Rady a koncepci krátkodobého a střednědobého záměru zřizovatele o rozsahu činnosti a výuky gymnázia.

 

 

 

 

Předkládá:

RNDr. Jitka Seitlová, za krajský klub Koalice pro Olomoucký kraj

Zpracoval:

RNDr. Jitka Seitlová, zastupitelka

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne

24. 4. 2017


 

Petice proti uzavření Střední zdravotnické školy Hranice – odloučené pracoviště Přerov


Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

  1. ukládá Radě Olomouckého kraje prověřit záměr zrušení odloučeného pracoviště Střední zdravotnické školy Hranice v Přerově a v souvislosti s tím plánované přesuny výuky Střední zdravotní školy Hranice z budovy na Studentské ulici 1095 do budovy na ulici Nová 1820 v Hranicích a předložit návrh řešení v souladu s požadavky petentů
  2. T: ihned

O: Rada Olomouckého kraje  

 

Důvodová zpráva:

Výročí zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2015/2016 zahrnuje zásadní informace o středoškolském vzdělávání. Zcela neopominutelný význam na počet středoškoláků v zdravotnickém oboru může mít záměr zrušení odloučeného pracoviště Přerov Střední zdravotnické školy Hranice, které má v současné době cca 120 studentů. Informace o tomto záměru však ve výroční zprávě zcela chybí. Tento záměr byl zahájen směnou budovy v obci Pavlovice u Přerova, č. p. 95, která je v majetku města Přerova za budovu předmětného odloučeného pracoviště v Přerově v majetku Olomouckého kraje. O směně pozemků bylo rozhodnuto na posledním jednání minulého zastupitelstva Olomouckého kraje dne 23. 9. 2016.    

Dne 18. 4. 2017 se v zastoupení petentů na zastupitele Olomouckého kraje obrátil člen Školské rady Střední zdravotnické školy Hranice pan Jan Žůrek s žádostí o podporu petice proti zrušení odloučeného pracoviště Přerov Střední zdravotnické školy Hranice. Důvody petice jsme shledali oprávněnými, a proto žádáme o prověření záměru zrušení Střední zdravotnické školy Hranice, odloučeného pracoviště Přerov, a v souvislosti s tím i plánovaných přesunů výuky Střední zdravotní školy Hranice z budovy na Studentské ulici do budovy na Nové ulici v Hranicích. Také žádáme
o předložení návrhu řešení v souladu s požadavky petentů.