15:Červen

Veř.slyšení v Senátu k územním limitům těžby hněd. uhlí

Navrhla jsem senátnímu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádat veřejné slyšení na téma územní limity těžby hnědého uhlí. Proč? Zveřejnění záměru ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka prolomit územní limity hnědého uhlí znovu otevřelo diskuzi k tomuto tématu a rozdělilo odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. Cílem slyšení je projednat hlediska a základní argumenty zástupců obou stran problému a osvětlit tuto otázku v širším kontextu.