1. Občanské poradny

Občanská poradna, asociace

Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Pomoc v regionu

Moravskoslezském kraji najdete občanskou poradnu například v Novém Jičíně (Sokolovská 617/9, telefon: 556 709 403, 777 735 555), Ostravě (Velká 19, telefon: 734 645 275), kontaktní místo je i v Příboře (náměstí S. Freuda 19, telefon: 777 735 555).

Olomouckém kraji naleznete občanskou poradnu nejblíže v Šumperku (Hlavní třída 13/3 - budova Slovanského domu, telefon: 725 101 815)

Další poradny v jednotlivých krajích ČR naleznete na tomto odkazu http://www.obcanskeporadny.cz/spotrebitelské-poradenství

Sdružení ochrany spotřebitelů - reklamace výrobků, služeb - více na http://www.asociace-sos.cz  

Veřejný ochránce práv – ombudsman

Veřejnou ochránkyní práv je Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.. Má sídlo v Brně, v ulici Údolní 39. Informační telefonní linka funguje na čísle: 542 542 888

S čím ochránce může pomoci

  • Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu
  • Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
  • Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu
  • Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně

Události, kterých se stížnost týká, by neměly být starší než jeden rok a je nutné, abyste napřed využili všech řádných prostředků k dosažení nápravy.

Více informací naleznete zde: http://www.ochrance.cz