4. Podnikatelé

Hospodářská komora České republiky

Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České republiky poskytuje podporu podnikatelům ve všech regionech České republiky. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.
Seznam všech regionálních komor v České republice i s kontakty najdete zde: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/komory-v-regionech/komory-v-regionech.aspx

Pomoc v regionu

Okresní hospodářská komora Přerov

Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov
Telefon:
+420 581 208 735
+420 581 210 205
+420 581 299 729

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel: 597 479 333, fax: 597 479 324