7. Obce a veřejná správa

Existuje několik organizací, které se zabývají politikou venkova a jejím rozvojem. Tyto organizace do jisté míry navzájem spolupracují. Především ale sdružují obce a pomáhají starostům a zastupitelům získávat informace o možných dotacích, o nařízení úřadů, jimž obce podléhají a aktuálně informují o dopadech připravovaných zákonů.


Spolek pro obnovu venkova ČR

- je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

Na webových stránkách www.spov.org v sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém a moravském venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku.

Národní síť Místních akčních skupin ČR

- sdružuje místní akční skupiny pracující metodou LEADER. Místní akční skupiny pracují na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Posláním NS MAS je především reprezentovat a zastupovat MASky na národní i mezinárodní úrovni, spolupracuje a komunikuje s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova. Více informací získáte ZDE.

Sdružení místních samospráv ČR

- je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR.

Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Svaz měst a obcí ČR

- je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města.

- je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR. Více informací najdete ZDE.

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bezplatné informačně-poradenské centrum pro členy zastupitelstev měst a obcí. Se svými dotazy týkajícími se problematiky zákona o obcích a souvisejícími právními předpisy se můžete na poradnu obracet každý všední den od 12 do 21 hodin. Více se dozvíte ZDE.

Kontakt:
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
tel: 226 227 505