Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo návrh Jitky Seitlové na živé vysílání jednání zastupitelstva

Dnes, 19. 12. 2016, proběhlo druhé zasedání nového zastupitelstva Olomouckého kraje, které schválilo můj návrh na on-line vysílání jednání zastupitelstva. Doufám, že přispěje k většímu sblížení občanů Olomouckého kraje s jeho zvolenými zástupci i k větší transparentnosti jednání.

Přikládám hlavní důvody pro předložení návrhu.


 
On-line vysílání je jedním z nástrojů, jak zvýšit informovanost občanů a obcí o činnosti a významu kraje. Současně se tak posílí jejich zájem o věci veřejné. Větší transparentnost, kterou s sebou přímé vysílání přináší, může přinést pozitivní odezvy ze strany občanů hned v několika směrech.

Vysílání on-line ze zastupitelstev lidem práci kraje více „přibližují“ a občané již nemají pocit, že politici jsou izolovanou skupinou, oddělenou od jejich problémů. Právě tento fakt by mohl krajské politice jen pomoci. Je obecně známo, že lidé se v případě krajských voleb často rozhodují pro dané politické uskupení na základě preferencí, které se týkají spíše témat, které je schopna řešit vláda a Parlament, nikoliv krajská zastupitelstva. Občané často nevědí, co vše kraj zajišťuje a jak jim může pomoci.

On-line vysílání by tedy přineslo větší vhled občanů do možností, které kraj má a jak jim může být nápomocný. Živé vysílání tak bude fungovat edukačně a zvýší povědomí o důležitosti krajů, což může mít v neposlední řadě vliv na zvýšení důvěry v činnost kraje a následně také voličské návštěvnosti při krajských volbách.

Řada měst olomouckého regionu již on-line vysílání zavedla, přímý přenos má kromě Olomouce například Šumperk, Mohelnice, Přerov, Jeseník či Prostějov. Živé vysílání z městských zastupitelstev je hojně zastoupeno i v celorepublikovém měřítku. Jejich občané tak mohou živě sledovat například důležitá jednání o schvalování rozpočtu nebo záležitosti, která se týká ulice či části obce, ve které žijí. Město Přerov má například toto vysílání dostupné i jako televizní kanál. Politické dění tak mohou sledovat i starší senioři, kteří se nemohou z různých důvodů vydat na veřejné zasedání zastupitelstev.

Vysílání on-line je pro transparentnost rozhodování a dostupnost informací obyvatelům kraje o to významnější, že pro většinu z nich není vzhledem k územní rozsáhlosti kraje a časové náročnosti dojezdu možné se jednání osobně účastnit. Vysíláním z jednání zastupitelstva on-line se tak současně odbourá nerovnost možnosti dostupnosti sledování jednání mezi občany Olomouce a blízkého okolí a občany vzdálenějších a příhraničních částí kraje.

Vysílání on-line spolu s „rozklikávacím“ Olomouckého kraje, zpřístupněním všech materiálů k jednání zastupitelstva na webu OK online i vznik aplikace ZOK znamená, že se Olomoucký kraj chce zařadit k moderním a ke svým občanům otevřeným a přívětivým krajům.

On-line vysílání, tedy možnost živě sledovat a reagovat na zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje, se tak dá považovat za další důležitý krok, jak se přiblížit obyvatelům Olomouckého kraje.