Zasadila jsem se o zkrácení lhůty termínu sdělení pro žadatele o dotaci

Žádáte o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje? Nyní Vás o výsledku musí informovat v co nejkratší lhůtě, jak mi bylo slíbeno a Radou Olomouckého kraje schváleno.

Na minulém zastupitelstvu Olomouckého kraje jsem předložila požadavek, aby termíny sdělení informací o vyhovění či nevyhovění žadatelům o dotace kraje nebyly delší než 15 dnů od schválení u všech dotačních titulů.

Při schvalování dotačních titulů na únorovém zastupitelstvu totiž šest dotačních programů mělo pro informaci o poskytnutí dotace nastavenou 30denní lhůtu a pouze dva 15denní.

Domnívám se, že je vhodnější, když budou mít v otázce lhůt všechny dotační tituly stejné podmínky. V opačném případě by se dle mého názoru jednalo o nerovnost.

Pouze u mimořádných a odůvodněných případů u rozsáhlých dotačních titulů s velmi vysokým počtem příjemců bude zachována 30denní lhůta.