Vznik akciové společnosti Odpady Olomouckého kraje: Příliš velká míra nejistoty na příliš velkou dobu a vše zaplatí občané kraje

Růžová sodovka. Můžete ji mít levnější, pokud se zavážete, že ji budete odebírat alespoň 15 let a jenom od jednoho prodejce a bude to jediné, co budete 15 let pít. Cenu ale zatím prodejce neřekne, až se spočítá projekt. Současně ovšem hrozí, že pokud nevypijete tolik, aby se mu vyplatilo ji vyrábět, budete platit smluvní pokutu. Myslíte, že byste se k tak nejistým podmínkám zavázali? Za situace, kdy se okamžitá zdánlivá výhoda v krátkém čase může stát nevýhodou? Že to má být opačně, kupovat si a vybírat podle nabídky na trhu za nejlepší cenu a v nejlepší kvalitě? Tušíte, že výrobky se budou v čase měnit a za tak dlouhou dobu, co má smlouva platit, už vůbec nikdo nebude chtít růžovou vodu pít? Je navíc pravděpodobné, že konkurence bude snižovat ceny. Domníváte se, že podnikatelské riziko investice a uplatnění na trhu má nést podnikatel?

Vedení Olomouckého kraje chce na desítky roků prosadit závazek předávání směsného komunálního odpadu vybranému zpracovateli. To proto, aby se prý dodavateli vrátila investice. Všechno ale mají roky platit obce a občané kraje, a to prostřednictvím krajem založené akciové společnosti. Šest měst kraje vybuduje pro „dodavatele“ překládací stanice, ten zde bude odpad od akciové společnosti přebírat. Obce budou mít povinnost předat společnosti veškerý zbytkový směsný odpad a platit za něj. Společnost pak odpad předá a zaplatí onomu vybranému dodavateli. Za dodání smlouvou stanoveného množství odpadu po dobu 15 až 30 let mají ručit obce a kraj. Jinak zaplatí pokutu.

Šeptá se, že vybraným dodavatelem má být výrobce tepla pro Přerov. Jisté je, že záměr s odpadem v tichosti připravuje. Původně se zde uvažovalo o spalovně, nyní to ale má být speciální kotel, který bude odpad spalovat s příměsí biomasy. Počítá se směsným komunální odpadem v postupně navyšovaném množství až do 100 tisíce tun ročně. Odpad se vysuší, pomele, část se odseparuje a pak tzv. energeticky využije spálením pro dodávky tepla. Pro výrobce tepla to může být velmi výhodná investice. V roce 2022 mu totiž stejně končí výjimka a musí tak jako tak vyměnit zastaralé kotle na uhlí zamořující Přerov tunami prachu ročně. Jistou nevýhodou navrženého zpracování odpadu je zejména vysoký zbytek odpadu ve výši až 25 %, který bude muset jít opět na skládku.

Zastupitelstvo kraje má v pondělí schválit již dvakrát odložené usnesení o záměru projektu a vzniku akciové společnosti. Základní vklad kraje do společnosti je 6,6 mil. korun. Po řadě jednání se nám podařilo alespoň prosadit to, že akcie si budou moci podle počtu obyvatel zakoupit všechny obce nebo jejich sdružení. Pokud se pak obce - akcionáři upíší smlouvou, má být pro ně minimálně do roku 2039 o směsný komunální odpad „vystaráno“. Současně se na desítky let v celém kraji zavře voda nad možnou konkurencí nejen v otázce ceny služby, ale také materiálního využití odpadu, které je v hierarchii nakládání s odpady lepší a je silně podporováno, protože Evropa má celkový nedostatek surovin. Před schválením jsou cíle na dosažení 65 % podílu separace odpadů, chystá se nový zákon na zásadní omezení obalů, v minulých dnech ČR přijalo závazek zákazu řady výrobků z jednorázových plastů.

Na podzim má vláda předložit nový odpadový zákon, který teprve stanoví podmínky a poplatky za nakládání s odpady. Zvýhodněné mají být obce s vysokou mírou separace odpadů. Za 15 až 30 let může být situace vývojem technologií zcela jiná. Pro dodavatele služby likvidace odpadů a investora bude závazek na desítky let mimořádně výhodný. Riziko podnikání místo investora, který jistě o tomto trendu dobře ví a chce se pojistit dlouhodobými smlouvami, ponesou obce a kraj. Zkouší se stejný scénář závazků dodání a placení odpadů jako před lety v sousedním Německu. Obce tam množství vznikajících odpadů snížily a nyní se s investorem soudí o nemalé pokuty.

Řada obcí kraje je k záměru a smluvním závazkům zcela oprávněně opatrná. Upozorňují na odpovědnost obcí za platby občanů za odpad a vysokou míru řady nejistot záměru. Vědí, že investor - dodavatel není nezisková organizace a zcela zákonitě bude chtít také na záměru vydělat. Cena za službu není známá. V čase dlouhého závazku se bude měnit. Jak ukázaly zkušenosti s podobnou veřejnou službou dodávky pitné vody od komerčního podnikatele je možnost kontroly jím stanovených cen velmi malá. Malé obce v celkovém podílu občanů kraje, a tedy možného podílu akcií, budou vůči městům a s ohledem na navržené stanovy v akciové společnosti v nevýhodě.

Kraj chce prosadit, aby se obce a tím občané na desítky let zavázali dodávat a platit odpad jednomu dodavateli, cena ani podmínky nejsou předem známé. Myslím, že správné by naopak bylo pomoci tomu, aby odpad nevznikal, nebo když už vzniká, aby se o něj postarali výrobci, jak konečně již nyní stanovuje zákon o některých obalech. Růžová sodovka jistoty na dlouhá léta by mohla lehce zhořknout. Kotel na odpady může investor v Přerově i bez dlouhodobých závazků obcí postavit, pokud budou občané města souhlasit.    

 

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a zastupitelka Olomouckého kraje