Průmyslová zóna v Bochoři: mnoho povyku pro nic

Průmyslová zóna v Bochoři: mnoho povyku pro nic
Tisková zpráva senátorky Jitky Seitlové k tiskové konferenci konané 11. 10. 2019

Během jednání vlády dne 16. září 2019 bylo oznámeno zastavení několikaletých příprav na vybudování strategické průmyslové zóny o velikosti více než 300 hektarů u letiště Bochoř. Záměr, původně vládou schválený v roce 2016, měl být dokončen a pro investory připraven již ke konci roku 2018. Důvodů, proč tento projekt, jehož náklady se odhadovaly na 1, 4 miliard korun, není realizován, je více než dost. Nedostatečné dopravní napojení a komplikované území plánované průmyslové zóny jen doplňuje nezájem potenciálních investorů, například automobilky Jaguar.

Špatnou dopravní infrastrukturu mělo vyřešit napojení na dálnici. Jak jsem ale již v minulosti upozorňovala, toto řešení by zpomalilo stavbu netrpělivě očekávaného úseku D1 0136 Říkovice – Přerov, a to minimálně o dalšího půl roku. Perličkou je, že napojení na dálnici mělo být zajištěno do 30. září 2019, jak uvádí vládní usnesení z 18. ledna 2016 (ovšem dle nejnovějšího harmonogramu bude stavba dálnice zahájena až v roce 2021 a snad dokončena v prosinci 2024).

Nedořešené rozpory zůstaly ze strany ministerstev kvůli požadovanému vyjmutí bonitní půdy ze zemědělského půdního fondu a obavě o kontaminaci vod v ochranné oblasti vodních zdrojů. Problematickými se jevila i částečně zátopová území a nutnost vybudovat protipovodňová opatření, jak požadovalo ministerstvo zemědělství.

Přes tyto závažné překážky vedení Olomouckého kraje prosadilo v roce 2017 urychlenou Aktualizaci 2b krajských Zásad územního rozvoje (ZÚR) týkajících se pouze strategické průmyslové zóny Bochoř. Ačkoliv jsem již tehdy vyjádřila své obavy ze schválení takto zásadního koncepčního materiálu a upozorňovala jsem na vážné problémy v území, krajská koalice se rozhodla tento zvláště uspěchaný návrh na zastupitelstvu 24. 4. 2017 prosadit. Tím ale její aktivita značně zvolnila, jelikož, jak nyní uvádí vládní materiál: „...rovněž kraj nebyl v přípravě průmyslové zóny příliš aktivní, nebyla podána řádně žádost do příslušného dotačního programu".

Ministerstvu průmyslu a obchodu v současné době nepředpokládá realizaci strategické průmyslové zóny Bochoř. Je škoda, že nesprávné strategické rozhodnutí regionálních samospráv opět zmařilo další naděje na rozvoj Přerova.