Rozpor v právních předpisech při oceňování pozemků

Jedním z občanů jsem byla upozorněna na nesrovnalosti při oceňování pozemků. Příípadu jsem se blíže věnovala a poslední korespondenci s ministerstvem financí přikládám. Jsem nicméně dále přesvědčená, že právní úprava není v pořádku, ale jak se zdá, přehazují si úřady problém jako horkou bramboru.

 

případ oceňování pozemků
případ oceňování pozemků
případ oceňování pozemků
případ oceňování pozemků