O mně

s babickou

Lipník nad Bečvou 1957

Narodila jsem se v Přerově, dětství jsem prožila v Lipníku nad Bečvou. Ve 13 letech jsem ale začala dojíždět do Brna, se svým tatínkem, který byl vysokoškolským profesorem v Brně. Tady jsem také dokončila základní školu. Po absolvování gymnázia a vysokoškolského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity v Brně jsem zde pokračovala jako asistentka výzkumu regionální geologie.  V letech 1980 – 1991 jsem pracovala v n. p. Geotest Brno v oblasti ochrany životního prostředí, průzkumu, sanace a územního plánování. V roce 1991 jsem složila na Univerzitě v Brně zkoušku pro výkon specializovaných povolání „Regionální plánování a komplexní rozvoj regionů“. Od roku 1991 jsem měla možnost účastnit se začátků tehdy nového Ministerstva životního prostředí jako specialistka na úseku státní správy. Byla jsem spoluautorkou zpráv o stavu životního prostředí České republiky. Na Univerzitě v Olomouci jsem současně vedla semináře legislativy životního prostředí. V roce 1994 mne zlákala firma A.S.A. (Abfall service Austria) a následně od roku 1995 jsem řídila referát životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově.

scan007

Přání po zvolení do Senátu PČR

Od roku 1995 se datují mé politické začátky. Vstoupila jsem do politické strany Občanská demokratická aliance (ODA). V roce 1996, při prvních volbách do Senátu PČR, jsem byla zvolena senátorkou za volební obvod č. 63.  V letech 1997 – 2000 jsem byla předsedkyní senátního klubu. V době výkonu mandátu prvního volebího období do roku 2002 jsem se v Senátu věnovala především oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy. Po celou dobu výkonu mandátu jsem byla místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Dále jsem pracovala v Mandátním a imunitním výboru Senátu a v letech 2001 – 2002 jsem řídila Volební komisi Senátu. Od roku 2002 jsem zastupovala Parlament ČR v Radě Správy úložišť radioaktivních odpadů. V průběhu mého prvního mandátu senátorky jsem byla zpravodajkou k více než čtyřiceti zákonům a iniciovala nebo se podílela na podání 12 návrhů zákonů a 14 ústavních stížností zaměřených především na ochranu lidských práv. Na základě návrhů, které jsem předložila, byl do právního systému o jednání Parlametu ČR zaveden institut veřejného slyšení, a nebo v trestním právu nástroje ochrany před domácím násilím.

scan0166

 

Senát PČR 1998

Od roku 2002 jsem nestraníkem. Mandát senátorky jsem obhájila ve volbách v roce 2002, kdy jsem byla nominována politickým hnutím Nezávislí. V letech 2002 – 2004 jsem řídila Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí. V období druhého volebního mandátu jsem rozšířila těžiště činnosti zejména na legislativu občanství, volebního práva a ochrany ústavních práv (srávní řízení, stavební zákon, veřejný zájem a ochrana vlastnictví, restituční zákony).

Dne 7. února  2007 jsem byla zvolena zástupkyní veřejného ochránce práv.

 

 

 

 

 

scan065 motejl

 

S Otakarem Motejlem 2008

Ombudsman mne pověřil jeho kompetencemi v oblasti veřejné správy, zejména sociální péče, školství, zdravotnictví, ochrany osobních údajů, stavebního řádu, ochrany památek a životního prostředí. V průběhu trvání madátu zástupkyně veřejného ochránce práv až do dubna roku 2013 jsem provedla také řadu šetření z vlastní iniciativy, zejména nefunkčnosti systému vyplácení sociálních dávek, příčin a možnosti zlepšení havarijní kvality ovzduší na Ostravsku, a nebo ke konci období naplňování zákonných protipovodňových opatření. V letech 2007 – 2009 jsem zastupovala ČR ve správní radě Agentury Evropské unie pro základní práva ve Vídni. V současnoti jsem členkou výkonného výboru o.s. Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic.

Mám dvě děti, dceru Terezu (nar. 1973), syna Martina (nar. 1981) a nyní již také dvě vnoučata.

V roce 2013 jsem úspěšně absolvovala zkoušku mediátora na Ministerstvu spravedlnosti ČR a na základě této zkoušky jsem byla letos zapsána do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.