Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství

Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství. Za důležité považuji opatření proti průjezdu nákladních automobilů po nevhodných silnicích přes malé obce za účelem šetření mýtného, zabránit nesmyslným záborům kvalitní zemědělské půdy pro haly a sklady a naopak využití brownfields, systémová protipovodňová opatření a obnovu a výsadbu alejí v krajině stejně jako pozemkové úpravy. Nepodporuji kanál Dunaj- Odra –Labe ani spalovnu v Přerově. 

Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost

Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost. Pomůže snížení daně z práce, stabilní daňový systém a přehledné právní prostředí. Přeji si, aby náš region byl ekonomicky úspěšný, pomůže rychlejší dobudování dálniční a silniční sítě, lepší hromadná doprava, investice do moderních technologií a do dovedností a vzdělání našich lidí

Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí

Přála bych si aby se u nás rodilo více dětí, proto podporuji daňové zvýhodnění pro rodiče s dětmi, lepší přístup k bydlení, střídavou mateřskou a rodičovskou dovolenou, zkrácené úvazky, právo na mateřskou školku a možnosti více dostupného mimoškolního rozvoje zájmů a dovedností dětí

Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva

Zasadím se o širší dostupnost a efektivnější vymahatelnost práva iniciací zákona o právní pomoci, novelou proti zneužívání exekucí, vyloučením nefunkčních procesních úkonů v soudních řádech, zrušení vrchních soudů a novou podmínku tzv. sociální kompetence pro jmenování soudce

Nevzdám boj proti korupci

Nevzdám boj proti korupci, budu bránit všem právním předpisům, které pro korupci vytváří podmínky, podpořím vše pro transparentnost jednání a rozhodování o veřejných penězích a ve veřejné správě, budu usilovat o opatření k přímé osobní odpovědnosti za nezákonné a nepoctivé jednání, iniciuji novelu zákona o širší trestní odpovědnosti právnických osob a další