Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství

Budu usilovat o trvalou ochranu našeho přírodního a kulturního bohatství. Za důležité považuji opatření proti průjezdu nákladních automobilů po nevhodných silnicích přes malé obce za účelem šetření mýtného, zabránit nesmyslným záborům kvalitní zemědělské půdy pro haly a sklady a naopak využití brownfields, systémová protipovodňová opatření a obnovu a výsadbu alejí v krajině stejně jako pozemkové úpravy. Nepodporuji kanál Dunaj- Odra –Labe ani spalovnu v Přerově.