Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost

Budu prosazovat příznivější podmínky pro podnikání a zaměstnanost. Pomůže snížení daně z práce, stabilní daňový systém a přehledné právní prostředí. Přeji si, aby náš region byl ekonomicky úspěšný, pomůže rychlejší dobudování dálniční a silniční sítě, lepší hromadná doprava, investice do moderních technologií a do dovedností a vzdělání našich lidí