Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Záznam z jednání 25. schůze Senátu PČR ze dne 15.6.2016

25. schůze Senátu

15.06.2016

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Tisk č. 280

Děkuji. Pane předsedající, vážený pane ministře, vážené senátorky a vážení senátoři. Možná nikdo z nás nečekal, že zrovna tato debata se otevře ne plénu, a vidím, že i řady jsou prořídlé a zřejmě řada senátorů je již rozhodnuta a proto je debata nezajímá. Přesto se v tuto chvíli zabýváme tématem navýsost zásadní.

Usnesení k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě "Horka"

 

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 USNESENÍ

k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě „Horka“

Petice č. 16/18

 

 

VÝBOR

 

  1. konstatuje, že:

 

 • základním předpokladem pro dosažení konsensuálního a přijatelného řešení výběru lokality úložiště je zajištění účinné informovanosti, zapojení veřejnosti
  a zejména vytvoření právního rámce s jasně specifikovanou rolí a zapojení obcí
  do rozhodování v celém procesu,

 • proces přípravy a vyhodnocování lokalit vhodných pro další průzkumy možného budoucího úložiště neprobíhá v účinném dialogu s dotčenými obcemi
  a transparentně,

 • při rozhodování o zúžení počtu a vhodnosti sledovaných lokalit jsou výsledky řádných obecních referend nezpochybnitelným faktorem a nemohou být nahrazeny průzkumy veřejného mínění

   

 1. žádá SÚRAO:

   

 • o zajištění účinného poskytování informací o výsledcích geologických průzkumů, průzkumů veřejného mínění a dalších významných informací veřejnosti a zejména obcím a občanům dotčených obcí,

 • vytvoření organizačních a technicko-ekonomických podmínek pro průběžný dialog a komunikaci s dotčenými obcemi (lokální pracovní/občanské skupiny),

 • aby v zájmu důvěryhodnosti jejích představitelů a samotné Správy nepostupovala v rozporu s veřejně deklarovanými sliby, konkrétně o neprovádění průzkumů
  bez souhlasu obcí

   

 1. žádá MPO:

   

 • o naplnění platného ustanovení § 108 odst. 3 atomového zákona o předložení zvláštního zákona, který zajistí respektování zájmů obcí dotčených přípravou úložiště. Absence předpokládané zákonné úpravy je bariérou postupu přípravy lokality budoucího úložiště

   

   

 1. dává vládě ČR ke zvážení:

   

 • smysluplnost a efektivitu pokračování geologických průzkumů v současné situaci odporu obcí nejen v lokalitě „Horka“ proti přípravě možného budoucího úložiště
  a upozorňuje, že ve smyslu evropských a mezinárodních pravidel je předpokladem přípravy úložiště partnerství s dotčenými obcemi.  

   

      

   

   

   

   

 

Usnesení k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě "Horka"

 

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 USNESENÍ

k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě „Horka“

Petice č. 16/18

 

 

VÝBOR

 

  1. konstatuje, že:

 

 • základním předpokladem pro dosažení konsensuálního a přijatelného řešení výběru lokality úložiště je zajištění účinné informovanosti, zapojení veřejnosti
  a zejména vytvoření právního rámce s jasně specifikovanou rolí a zapojení obcí
  do rozhodování v celém procesu,

 • proces přípravy a vyhodnocování lokalit vhodných pro další průzkumy možného budoucího úložiště neprobíhá v účinném dialogu s dotčenými obcemi
  a transparentně,

 • při rozhodování o zúžení počtu a vhodnosti sledovaných lokalit jsou výsledky řádných obecních referend nezpochybnitelným faktorem a nemohou být nahrazeny průzkumy veřejného mínění

   

 1. žádá SÚRAO:

   

 • o zajištění účinného poskytování informací o výsledcích geologických průzkumů, průzkumů veřejného mínění a dalších významných informací veřejnosti a zejména obcím a občanům dotčených obcí,

 • vytvoření organizačních a technicko-ekonomických podmínek pro průběžný dialog a komunikaci s dotčenými obcemi (lokální pracovní/občanské skupiny),

 • aby v zájmu důvěryhodnosti jejích představitelů a samotné Správy nepostupovala v rozporu s veřejně deklarovanými sliby, konkrétně o neprovádění průzkumů
  bez souhlasu obcí

   

 1. žádá MPO:

   

 • o naplnění platného ustanovení § 108 odst. 3 atomového zákona o předložení zvláštního zákona, který zajistí respektování zájmů obcí dotčených přípravou úložiště. Absence předpokládané zákonné úpravy je bariérou postupu přípravy lokality budoucího úložiště

   

   

 1. dává vládě ČR ke zvážení:

   

 • smysluplnost a efektivitu pokračování geologických průzkumů v současné situaci odporu obcí nejen v lokalitě „Horka“ proti přípravě možného budoucího úložiště
  a upozorňuje, že ve smyslu evropských a mezinárodních pravidel je předpokladem přípravy úložiště partnerství s dotčenými obcemi.  

   

      

   

   

   

   

Jaký byl rok 2015 Jitky Seitlové v Senátu?

Jaký byl rok 2015 Jitky Seitlové?

Práce v Senátu

Jitka Seitlová je v Senátu místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. V prvním roce svého mandátu od roku 2014 byla zpravodajkou u  10 zákonů a mezinárodních dohod,  spolupředkladatelem 3 návrhů zákonů.  

Jaký byl rok 2015 senátorky Seitlové v regionu?

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci, která se koná 17. prosince 2015 v Přerově

Těžiště činnosti senátora představuje jeho role v legislativním procesu přijímání zákonů. Podle zařazení do výborů Senátu může být stanoven zpravodajem návrhu zákona, tedy jakýmsi gestorem odpovídajícím za jeho věcnou a legislativní správnost.

Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví

Velmi ráda jsem se připojila k senátnímu návrhu ke změně zákona o ochraně veřejného zdraví, který iniciovala paní senátorka Miluše Horská. Děti by podle návrhu už nepotřebovaly doklad o podrobení se očkování a lékařům by odpadla povinnost tuto skutečnost v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte uvádět. Návrh také snižuje pokutu za přijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy či jiné dětské skupiny z původních 500 000 na 30 000 Kč. Omezení přístupu do kolektivu neočkovaným dětem při dnešní míře proočkovanosti ztrácí smysl i vzhledem k faktu, že stejně přicházejí s ostatními dětmi do kontaktu po celý rok ve škole. ČR má jeden z nejpřísnějších systému očkování v Evropě, přitom proočkovanost je srovnatelná se zeměmi, jako je Německo, Velká Británie či Dánsko, které očkování svým občanům pouze doporučují.

Moderovala jsem seminář o stavu a výhledu životního prostředí v ČR a EU

9. června 2015

V úterý 9. června jsem moderovala mezinárodní odborný seminář na téma Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU. Seminář uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a konal se při příležitosti představení evropské zprávy SOER 2015 vydávané každých 5 let EEA.

Senátoři bouřlivě diskutovali o hluku. Nakonec odmítli tři ze změn, které navrhli poslanci.

19.6. 2015 – tisková zpráva

Senátoři bouřlivě diskutovali o hluku. Nakonec odmítli tři ze změn, které navrhli poslanci.

Senátoři na svém včerejším plénu odmítli tři ze změn, které obsahovala hluková část novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Hrozilo, že ochrana před hlukem bude omezena, prolomena ústavní ochrana obydlí a významně zasažena práva osob v ochranných pásmech letišť.

Lidé by například neměli ochranu před hlasitou hudební produkci z předzahrádek. K novele měl výhrady senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který dokonce navrhoval úplné zamítnutí zákona.

Autorkou pozměňovacích návrhů, které senátoři schválili, je Jitka Seitlová. O co konkrétně šlo?

Hrozí, že ochrana před hlukem bude omezena a část ochranných opatření přenesena z původce na postiženého

Ještě slabší ochrana před hlukem než dříve?

Ze změn obsažených v návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví to tak vypadá. Zákon projednají senátoři na příštím plénu ve středu 17. června. Zpravodajkou zákona, která analyzovala část týkající se protihlukové ochrany, je senátorka Jitka Seitlová. Ta také upozorňuje na navrhované zásadní změny v neprospěch osob hlukem postižených:

Stoleté jubileum trvání Svazu spolků krajanů ve Švýcarsku

Při mé návštěvě švýcarského Bernu jsem se v polovině dubna jako místopředsedkyně Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí účastnila oslav 100 letého trvání Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Jejich vztah k České republice a zájem o její budoucnost dokumentuje vystoupení mé téměř jmenovkyně paní Dany Seidlové, vnučky J. S. Gutha Jarkovského.

Přepis její řeči si zde dovoluji s jejím svolením zveřejnit. Zejména upozorňuji na poslední věty projevu, se kterými se plně ztotožňuji.

Veřejné slyšení k územním limitům těžby hnědého uhlí bude 15. června

Navrhla jsem senátnímu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádat veřejné slyšení na téma územní limity těžby hnědého uhlí. Proč? Zveřejnění záměru ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka prolomit územní limity hnědého uhlí znovu otevřelo diskuzi k tomuto tématu a rozdělilo odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. Cílem slyšení je projednat hlediska a základní argumenty zástupců obou stran problému a osvětlit tuto otázku v širším kontextu. Veřejné slyšení se koná se 15. června 2015 na půdě Senátu. Když je to veřejné slyšení, je samozřejmě otevřeno i široké veřejnosti…

Senát prolomil plošnou povinnost instalace měřičů tepla

Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech se zmírní. Pokud je to technicky náročné a nevyplatí se to, nebudou je muset vlastníci montovat. Rozsah povinností stanoví prováděcí předpis k zákonu o hospodaření s energií, jehož novela byla schválena Senátem a Sněmovnou.  Nyní zákon putuje k podpisu pana prezidenta.

Složila jsem senátorský slib

foto senat slib copyVe středu 19. listopadu se Senát sešel na své ustavující schůzi, čímž začalo jeho 10. funkční období. V úvodu schůze jsem spolu s dalšími nově zvolenými senátory v říjnových volbách složila slib, jenž předepisuje Ústava.

 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Na schůzi bylo zvoleno nové vedení. Já jsem byla zvolena místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Rozhodla jsem se být i členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a členkou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Schůze Senátu, 10. prosinec 2014

Na své třetí schůzi Senátu, která se uskutečnila ve středu 10. prosince, projednali senátoři celkem pět návrhů zákonů. Tři z nich byly schváleny (jednalo se o novelu zákona o poskytování dávek osobám

Regionální železnice v ČR: současný stav a budoucnost

Tisková zpráva ke kulatému stolu
„Regionální železnice v ČR: současný stav a budoucnost“
konaném 14. 1. 2020 v Senátu Parlamentu ČR

 

Česká republika má hustou železniční síť, která se budovala téměř dvě staletí. Dnes
se Ministerstvo dopravy a Správa železnic soustředí především na tranzitní železniční koridory a budování VRT. Regionální tratě zůstávají zanedbané v pozadí, přestože jejich význam pro občany a vyvážený rozvoj regionů hraje nezastupitelnou roli.

Proti rušení tratí dnes brojí nejen nevládní organizace, ale také řada obecních samospráv. Problematika rušení a zhoršujícího se stavu regionálních tratí byla předmětem dnešního kulatého stolu v Senátu pod názvem: „Regionální železnice v ČR: současný stav a budoucnost".

Experti se na jednání shodli, že není dostatečně provázaná komunikace a koordinace činností v železniční dopravě mezi dopravci, vlastníky drážních zařízení a zejména uživateli dráhy,
tedy obcemi a podnikateli, kteří železnici využívají k přepravě svého zboží.

Na kulatém stolu byl poprvé prezentován záměr vzniku Mezinárodního ústavu pro dopravní záležitosti, který již nyní sdružuje odborníky z ČR, Slovenska a Chorvatska (v jednání
je spolupráce s Rakouskem a SRN).

Regionální tratě mohou ulehčit přetížené silniční dopravě, zejména větším aglomeracím
v rámci příměstské dopravy. Regionální tratě napomáhají rozvoji turistického ruchu a zvýšení atraktivity řady výjimečných lokalit. Zájem o některé z nich mají i železniční nákladní přepravci.

„Rušení regionálních tratí podle ukazatelů okamžitého využití by mohlo být do budoucna velkou chybou. Přestože na nich obce žádají o budování nových zastávek a nákladní železniční dopravci je chtějí využívat, plán budoucího zabezpečení a napojení na hlavní tratě s nimi zatím nepočítá. Potenciál pro větší podporu a vyhodnocení významu regionálních tratí je podle mého názoru na úrovni krajů. Ve spolupráci s obcemi můžeme předejít budoucím ztrátám ekologičtějšího způsobu dopravy, který může být i důležitou součástí integrovaných dopravních systémů.“ říká pořadatelka kulatého stolu, senátorka Jitka Seitlová.

 

V Praze 14. 1. 2020

 

 

Usnesení k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě "Horka"

 

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 USNESENÍ

k Petici proti stavbě hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě „Horka“

Petice č. 16/18

 

 

VÝBOR

 

  1. konstatuje, že:

 

 • základním předpokladem pro dosažení konsensuálního a přijatelného řešení výběru lokality úložiště je zajištění účinné informovanosti, zapojení veřejnosti
  a zejména vytvoření právního rámce s jasně specifikovanou rolí a zapojení obcí
  do rozhodování v celém procesu,

 • proces přípravy a vyhodnocování lokalit vhodných pro další průzkumy možného budoucího úložiště neprobíhá v účinném dialogu s dotčenými obcemi
  a transparentně,

 • při rozhodování o zúžení počtu a vhodnosti sledovaných lokalit jsou výsledky řádných obecních referend nezpochybnitelným faktorem a nemohou být nahrazeny průzkumy veřejného mínění

   

 1. žádá SÚRAO:

   

 • o zajištění účinného poskytování informací o výsledcích geologických průzkumů, průzkumů veřejného mínění a dalších významných informací veřejnosti a zejména obcím a občanům dotčených obcí,

 • vytvoření organizačních a technicko-ekonomických podmínek pro průběžný dialog a komunikaci s dotčenými obcemi (lokální pracovní/občanské skupiny),

 • aby v zájmu důvěryhodnosti jejích představitelů a samotné Správy nepostupovala v rozporu s veřejně deklarovanými sliby, konkrétně o neprovádění průzkumů
  bez souhlasu obcí

   

 1. žádá MPO:

   

 • o naplnění platného ustanovení § 108 odst. 3 atomového zákona o předložení zvláštního zákona, který zajistí respektování zájmů obcí dotčených přípravou úložiště. Absence předpokládané zákonné úpravy je bariérou postupu přípravy lokality budoucího úložiště

   

   

 1. dává vládě ČR ke zvážení:

   

 • smysluplnost a efektivitu pokračování geologických průzkumů v současné situaci odporu obcí nejen v lokalitě „Horka“ proti přípravě možného budoucího úložiště
  a upozorňuje, že ve smyslu evropských a mezinárodních pravidel je předpokladem přípravy úložiště partnerství s dotčenými obcemi.  

   

      

   

   

   

   

 

Garance nejvyšší podpory z rozpočtu EU 2021 – 2027 pro méně vyspělé regiony, tedy včetně Olomouckého kraje

Tisková zpráva k tiskové konferenci senátorky Jitky Seitlové

Každých sedm let si Evropská unie stanovuje svůj budoucí dlouhodobý rozpočet, tzv. víceletý finanční rámec (dále VFR). Již nyní je připravován návrh rozpočtu, který bude platit od 1. ledna 2021. Balíček legislativních návrhů k rozpočtu představila Komise EU v Evropském parlamentu v květnu a následně byl předložen k stanoviskům vládám a národním parlamentům států EU.

Komise EU navrhuje navázat na stávající praxi a pro implementaci fondů politiky soudržnosti rozdělit regiony v rámci jednotlivých zemí do tří kategorií – na méně rozvinuté (do 75 % HDP), přechodové (75 – 100 % HDP) a rozvinutější (nad 100 % HDP). Podle zařazení do jednotlivých kategorií je stanovována rozdílná maximální výše dotační podpory pro projekty v daných regionech. Je pravidlem, že nejvyšší míra podpory je možná pro projekty regionů méně rozvinutých. Olomoucký kraj určujícími procenty HDP (tzv. kupní síla spotřebitele) patří mezi kraje méně rozvinuté a mohl by nadále, i po roce 2021 dosáhnout na zvýšenou míru dotací.

Vláda ČR zaslala Evropské komisi v připomínkách k návrhu jako jeden ze zásadních požadavků rozdělení regionů zemí jen na dvě kategorie – rozvinutější nad 90 - 100 % HDP a ostatní. Návrh zdůvodnila možností vyšší míry flexibility vlastního územního rozdělování prostředků.

Senát PČR se přihlásil k možnosti zaslat Evropské komisi k celému návrhu vlastní stanovisko. Na výboru pro územní rozvoj Senátu, kde jsme návrh včetně stanoviska vlády projednali, jsem zastávala oprávněnost rozdělení regionů do tří kategorií. Zachovává pro náš kraj garanci možnosti vyššího příjmu společných evropských prostředků. Argumentace zástupců vlády o nižším sorpčním prostředí v méně rozvinutých regionech a tedy riziku nevyužití dotačních prostředků je podle mého názoru nepřijatelná.

Cílem politiky soudržnosti, které mají být finanční podpory většiny kohezních fondů věnovány, je vyrovnávání ekonomických a sociálních územních rozdílů. To se zatím ani v rámci České republiky příliš nedaří, chybí funkční strategie vyváženého regionálního rozvoje. Příznačné je posilování již nyní prosperujících regionů při rezignaci na potřebná opatření podporující rozvoj také v těch méně rozvinutých. Co nejlepší využití evropských dotací je jistě naším společným zájmem. Ponechání garance možnosti vyšší dotační podpory pro slabší regiony by mělo přimět vládu k opatřením a pomoci s jejich čerpáním také v našem Olomouckém kraji!

Výbor pro územní rozvoj a následně plénum Senátu přijaly usnesení, ve kterém požadují, „aby vláda zachovala dělení regionů do tří kategorií, zajistila nejmenší část kofinancování pro nejméně vyspělé regiony a směřovala do nejméně rozvinutých regionů největší část prostředků určených pro kohezní politiku“ (11. bod Usnesení Senátu PČR č. 514/11 ze dne 17. 10. 2018). Usnesení bylo zasláno Komisi EU. Návrh legislativních opatření rozpočtu VFR čeká další projednávání na úrovni nejvyšších evropských institucí a jeho konečné schválení Evropským parlamentem, které lze očekávat v horizontu budoucích dvou let.

 

V Přerově 19. 11. 2018

        

Novela stavebního zákona nahrává velkým investorům na úkor drobných a středních vlastníků nemovitostí

Je to dávno, babička přišla z pole a plakala. Tak nám ho rozorali i se zasetou pšenicí.  Sněmovnou včera přijatou novelou stavebního zákona budou drobní a střední vlastníci pozemků a nemovitostí téměř ve stejné situaci jako před rokem 1990. Zejména u staveb s možností vyvlastnění dostala ochrana jejich práv na frak.

V dokumentech územního plánování se na kraji rozhodne ve zkráceném procesu např. o vedení energetických sítí. Novela vypouští možnost připomínkování návrhu zadání dokumentů.  Pokud máte dost času a trvale a neúnavně sledujete webové stránky kraje, kde se dozvíte, že se něco projednává, můžete poslat jako vlastník pozemku nebo stavby připomínku k záměru stavby až je vše připravené k schválení. Je tu šance, ale všechny podklady a vyjádření ostatních úřadů jsou již hotové a muselo by se měnit. Úředníci tak těžko připomínce vyhoví a lehce ji odbudou. Pokud webové stránky nesledujete, o záměru pro který lze vyvlastnit, se dozvíte až teprve poté, co je již vydán územní souhlas, tedy státem garantované rozhodnutí o právu realizovat stavbu na vašem pozemku.

Návrh Senátu, aby byl vlastník alespoň informován, Sněmovna nepřijala.  Platnost povolení je dva roky. Investor, obvykle velká energetická společnost, má dva roky na to začít s Vámi jednat o řešení vlastnických vztahů, tedy věcném břemeni nebo nuceném odkupu pozemků. Pokud rok počká, ztrácíte poslední, stejně již velmi mizivou, možnost přezkumu územního souhlasu.  A pak buď prodáte na základě dohody, nebo s vámi úřad povede vyvlastňovací řízení. Zatímco u dopravních staveb je zákonný nárok na 8 násobek odhadní ceny pozemku, u energetických sítí to neplatí. Odstranění této bezdůvodné nerovnosti navržené Senátem Sněmovna odmítla.

Novela vyhrotila oslabené postavení vlastníka nemovitosti proti druhé straně dohody, polostátní nebo privátní a nezřídka mocné nadnárodní společnosti. Má to být dohoda mezi zcela nerovnými partnery, kdy ten silnější má již platné povolení ke stavbě od státu. Kolik vlastníků nemovitostí, běžných občanů, chatařů, farmářů nebo zemědělců bude mít čas, peníze a sílu se s takovým odpůrcem dohadovat o ceně nebo soudit? Vyvlastňovací úřad, který by měl podle platného zákona navazujícího na současné stavební právo, prověřit, zda je vyvlastnění a jeho rozsah nezbytný a chránit tak práva vlastníků, je novelou odsouzen do role trpného vykonavatele již předchozím úřadem státu vydaného povolení.

Po roce 1990 nemohlo být vydáno žádné povolení ke stavbě na cizím pozemku. Tuto ochranu nemovitého vlastnictví ze strany státní správy a dosavadní službu novela stavebního práva zcela vypouští. V důvodové zprávě k novele je nepřímo řečeno - tak se pak, až je státem stavba povolena, o vlastnictví suďte!

Již dnes existuje celá řada tzv. černých staveb, kdy investoři riskují pokutu a staví bez povolení. Jaká může nastat praxe, pokud bude velké stavbě mocného investora bránit jen porušení vlastnického práva běžného občana? Možnost ochrany práv dotčených občanů s pomocí občanských sdružení byla vypuštěna! Prý se má věřit úřadům? Inu povězme si, jak to v praxi chodí a v kolika případech až teprve soudy daly za pravdu občanským a nevládním organizacím proti chybným rozhodnutím státní správy! Pro její zkvalitnění a nestrannost ale novela nepřináší téměř nic.

Dvacet dva právníků, expertů na správní a stavební právo ze čtyř prestižních universit napsalo stanovisko proti ustanovením doplněným do znění sněmovní verze novely. Přesto Sněmovna tuto verzi schválila.

Zákon si stanovil za cíl zrychlit výstavbu a zjednodušit proces povolování staveb. Bylo tak učiněno zcela na úkor drobných a středních vlastníků nemovitostí, takzvané střední vrstvy. Velcí developeři svitou právníků a konexí své pozemky a stavby uhlídají a ochrání.
Paní ministryně řekla, že to je zákon pro investory a stavebníky. Ano, ale zapomněla dodat, že zejména zase pro ty velké. Po přetlaku lobbistů ze strany developerů a průmyslníků, se kterými ministerstvo převážně jednalo, to nemohlo dopadnout jinak.

Žádný zákon, který přijímáme, by neměl stranit jen určité skupině, ale vyvažovat oprávněné zájmy všech, jím dotčených osob, a to především pokud se dotýká ochrany vlastnického práva stejně jako práva na zdravé a kvalitní životní prostředí, které patří k základním ústavním právům.

Tisková zpráva k činnosti senátorky Jitky Seitlové za rok 2016

Těžiště práce senátora tvoří legislativa, tedy návrhy zákonů, které jsou Senátu postoupeny Poslaneckou sněmovnou. Senát může návrhy schválit ve znění z Poslanecké sněmovny, vrátit s pozměňovacími návrhy nebo zamítnout. Také v posledním jmenovaném případě se vrací návrh zákona znovu k hlasování do sněmovny a ta je může schválit v znění Senátu nebo původním znění.


Pro každý projednávaný zákon je stanoven v Senátu zpravodaj, někdy i více za jednotlivé výbory. V roce 2016 jsem byla zpravodajem k osmi zákonům a třem zahraničním smlouvám. Týkaly se oblasti zaměření výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí, jehož jsem první místopředsedkyní (dále příloha).


Senát má možnost zabývat se návrhy předkládanými Evropskou komisí a Radou nebo projednávanými Evropským parlamentem. Stanovisko přijaté Senátem je zasíláno přímo Evropské komisi před vlastním schvalováním návrhů v orgánech EU. V roce 2016 jsem byla zpravodajkou k 8 evropským tiskům.


Mimo samotné zpravodajství jsem s pozměňovacími návrhy, připomínkami a stanovisky vstoupila do projednávání na plénu Senátu k dalším 17 zákonům a projednávaným bodům.


Na základě podnětů občanů a osob jsem v roce 2016 předložila a byla hlavním navrhovatelem dvou senátních návrhů zákonů. První návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona se týká rozporu mezi podmínkami stanovenými Evropskou komisí a našimi zákony pro vyplácení dotací malým vodním elektrárnám. Řada z nich nyní čelí existenčním problémům. Návrh zákona Senát schválil a nyní leží k projednání v Poslanecké sněmovně.


Druhý návrh novely občanského soudního řádu by měl napravit nepřijatelnou situaci vlastníků bytů ve Společenství vlastníků jednotek (SVJ), kteří nyní nejsou právně chráněni před dluhy neplatičů vznikajícími na dalších bytových jednotách SVJ (viz. TK ze dne 30. 11. 2016). Návrh zákona je po prvním čtení v Senátu předložen k projednání ve výborech.

Podpořila jsem a byla spolupředkladatelkou k další třem senátním návrhům novel zákonů o dani z přidané hodnoty, o místním referendu a o ochraně veřejného zdraví. V přijaté novele zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) vidím jako zbytečně vysoké riziko schválené oprávnění k shromažďování a adresnému uchovávání citlivých informací o nemocech a zdravotních problémech jednotlivých občanů. Proto jsem iniciovala, a byla překladatelem, podání ústavní stížností s návrhem na zahájení řízení o zrušení této částí zákona č. 372/2011 Sb.

Z podnětu občanů regionu jsem v Senátu předložila návrh na státní vyznamenání generála Karla Janouška. Návrh byl Senátem schválen a postoupen k rozhodnutí prezidentu republiky.
Byla jsem iniciátorem, gestorem nebo se podílela vystoupeními na konferencích týkajících se klimatických změn, ochrany před domácím násilím, evropským záměrem oběhového hospodářství a dalších akcí souvisejících s energetikou a OZE a udržitelným rozvojem. Velkou pozornost vyvolala panelová debata v Senátu věnovaná ochraně občanů před zápachy. Výčet nejzajímavějších z akcí připojujeme níže (viz Příloha).
Senát na pozvání navštívili studenti některých školy regionu. Velmi osobní a srdečná byla v Senátu návštěva dětí z dětských domovů z Přerova, Lipníka n/B a Hranic
Mimo vlastní legislativní práce jsem se rozsáhle věnovala podnětům a žádostem
o konzultace od osob a občanů zejména z našeho regionu. V minulém roce z nich vyplynulo řešení nebo stanoviska k 160 případům.

Lze říci, že největší počet se týkal oblasti sociální – opatrovnictví, zdlouhavých řízení pro vyplácení sociální pomoci, problému sociálního bydlení a služeb. Za systémový, a dle mého názoru závažný celorepublikový problém, považuji situaci zdravotně postižených osob, které z důvodu nesplnění podmínky délky zaměstnání před uznáním invalidity nemají přiznány vůbec žádné příjmy nebo velmi nízké a jsou v péči svých blízkých. Příjmy společně žijících osob jsou velmi nízké a navíc o ně pečující, většinou starší rodiče, žijí ve strachu o budoucnost jejich dospělých dětí bez příjmů a schopnosti se o sebe postarat. Nedostatky této právní úpravy jsem projednávala s ministryní MPSV.

Je třeba dodat, že s uvedeným souvisí případ tzv. lazaretu, jehož vyšetřování a moje komunikace s úřady se protáhla až do r. 2016. S výsledkem nejsem ztotožněna. Řada klientů „lazaretu" byly právě osoby vyžadující opatrovnictví, neschopné se vlastními silami ze zdravotních důvodů o sebe postarat. Přesto jim nebyl stanoven opatrovník. Toto slabé místo sociálního systému může nadále znamenat vznik obdobných případů a zneužívání zdravotně postižených osob.

Předmětem mé trvalé pozornosti je příprava a průběh budování dálničních úseku D0137 a D 0136 a současně probíhající přípravy rekonstrukce souběžné železniční trati. Podněty občanů se týkaly nejen lokality Dluhonice (znehodnocení lokality pro další rozvoj, redukce přemostění dráhy, výkupy a náhradní opatření), ale i stížností na neodpovídající ocenění nemovitostí při výkupech pozemků nebo změn v dopravním napojení obcí (Bochoř).

Přesto, že jsem stále přesvědčena o vysoké bezpečnostní rizikovosti řešení ( TK ze dne 25. 7. 2016) křižovatky MÚK Přerov sever, přes veškeré, mnou věnované, maximální úsilí nelze již situaci, kterou bývalý ministr dopravy a vedení města schválilo, nyní zvrátit.

Dále se intenzivně věnuji dopravnímu projektu Palačovské spojky (TK ze dne 21. 7. 2016), kde nyní aktuálně probíhá biologický a archeologický výzkum a výkupy pozemků. Územní a stavební řízení by podle aktuální informace ŘSD (pokud nenastanou komplikace s novu EIA) měly proběhnout v roce 2018 – 2019.

Množství podnětů se týkalo stížností na opravy silnic - zbytečné a nekvalitní opravy povrchů silnic I. třídy úsek Lipník – Hranice – Bělotín, stejně jako odkládání údržby a oprav řady krajských a místních komunikací.

V oblasti ochrany životního prostředí jsem se významně zabývala starými zátěžemi, které představují vysoké riziko pro zdraví obyvatel. Na jedné z nejzávažnějších lokalit nezabezpečených uložených vysoce toxických a nebezpečných odpadů PCB Lhenice bude také po mnoha mých písemných interpelacích a jednáních zahájena sanace.

Některé metodické změny byly MŽP ČR a ČIŽP provedeny v průběhu roku 2016 také pro nelegální hory - skládky stavebních odpadů (TK 13. 8. 2015).

Stejně tak byla předmětem mého zájmu otázka přípravy adaptačních opatření v zajištění zásobování pitnou vodou obcí regionu nebo protipovodňová opatření v Troubkách. Stížnosti a žádosti o pomoc od občanů se dále týkaly hluku, prašnosti a znečistění ovzduší nebo pomoci při projednávání stavebních investic u záměrů posuzovaných EIA.

S několika případy jsem byla nucena obrátit se na Polici ČR. Týkaly se téměř desítky případů rozsáhlého podvodu peněžního zprostředkovatele (podařilo se případy otevřít, sloučit a zajistit finanční podporu právního zastoupení) a dále pomoci proti domácímu násilí nebo distribuci drog.

Výjimkou nebyly ani případy stížností na poskytnutou zdravotní péči nebo záchrannou zdravotní službu.
Nekončící případ zadlužené obce Turovice nebo nesrovnalosti daňových účtů občanů mne vedly k písemné komunikaci a námětům legislativních změn také s ministrem financí.

Obvyklá byla řada žádostí o řešení sousedských sporů, stížnosti na zdlouhavá soudní řízení nebo činnost soudních znalců. Objevily se také případy obtíží s vyřizování českého občanství nebo problémy se získáním potřebných a pracovních povolení pro občany z Ukrajiny (dále příloha).

Zcela aktuálně se zabývám podněty k údajným únikům znečistění ovzduší z objektů Prechezy Přerov, spalování odpadů v cementárně Hranice nebo mnohaletým problém využívání střelnice v Hranicích v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

RNDr. Jitka Seitlová
senátorka

 

V Přerově 27. 1. 2017

Tisková ke zpráva k návrhu senátního zákona na posílení postavení vlastníků bytů vůči neplatičům

Tisková zpráva k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jitky Seitlové,
Jiřího Čunka, Petra Šilara, Aleny Šromové, Zdeňka Brože, Františka Bradáče, Petra
Víchy, Jana Horníka, Zbyňka Linharta, Ivo Valenty, Miloše Vystrčila, Jiřího Voseckého, Patrika Kunčara a Lumíra Kantora

kterým se mění zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Vlastníkům bytů ve společenství vlastníků domů stále hrozí, že budou platit dluhy za neplatiče v jejich domě. Bude politická vůle napravit tuto zjevnou nespravedlnost?

V České republice je registrováno více než 58 tisíc společenství vlastníků bytů (dále Společenství), které spravují cca 1,3 mil. jednotek.

Lidé, kteří si zakoupili do vlastnictví byt, byli od r. 2000 povinni (zákon č. 103/2000 Sb.) vytvořit v domech s počtem nad pět bytových jednotek s třemi a více vlastníky právnickou osobu Společenství za účelem společné správy domu.1 Právní předpisy stanovují pro Společenství a jeho členy společnou majetkovou odpovědnost. Nástroje ochrany práv vlastníků vůči neplatičům za společnou správu a služby jsou nedostatečné. V případech vymáhání dluhů vlastníků neplatičů je Společenství v nerovném postavení zejména vůči zástavním věřitelům.

Výše dluhu se do doby, než je neplatič vystěhován, pohybuje řádově v desítkách tisíc korun, ojedinělé nejsou případy 200 až 400 tisíc Kč. Dlužné částky se Společenství v případech, kdy byl byt zakoupen na hypotéku nebo následně zastaven za půjčky, nedočká. V exekučním řízení, veřejné dražbě nebo insolvenčním řízení mají přednost plného uspokojení pohledávek zajištění věřitelé, např. banky a přednostně stanovené pohledávky. Dluhy musí uhradit zbylí členové Společenství, na jednotlivý byt to může znamenat desítky tisíc korun. Na základě dostupných údajů je cca 64 % pohledávek za vlastníky bytu nevymahatelných.

Tisková zpráva ke konferenci po záštitou senátorky Jitky Seitlové „Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy“

Datum konání: 21. 9. 2016
Místo konání: Jičínský salonek senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha

proFem o.p.s ve spolupráci se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou uspořádal dne 21. 9. 2016 tiskovou konferenci u příležitosti vydání komplexní právní studie: Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy.

Na otázku, co vedlo senátorku RNDr. Jitku Seitlovou k převzetí záštity nad konanou tiskovou konferencí, odpověděla takto:

„Více než 15 let uplynulo od přijetí první právní ochrany proti domácímu násilí. Iniciovala jsem ji tehdy přes senátní návrh zákona. Od té doby byla přijata proti domácímu násilí celá řada legislativních opatření. Přesto se na mne v poslední době obrátilo několik obětí takového násilí, které se ocitaly v patových situacích. Předložená analýza a identifikace slabých míst v právním systému proti domácímu násilí je dobrým základem pro nápravu. Myslím, že pozitivní roli v tom může mít opět náš Senát."

Na tiskové konferenci byla představena studie vypracovaná organizací proFem, o.p.s., jejímž účelem bylo nejen identifikovat legislativní nedostatky v zákonech týkajících se násilí na ženách, ale i pojmenovat problémy, ke kterým v praxi dochází. Jakkoli by se mohlo na první pohled zdát, že Česká republika je již „legislativně" naprosto vybavena, tak na základě provedené studie musíme konstatovat, že tomu tak není.

Z provedené analýzy právního stavu, praktických zkušeností proFem, o.p.s., i dotazování odpovědných profesí (OSPOD, soudy, státní zástupci a policie, NNO, advokáti a notáři) vyplývají jasné závěry a doporučení.

Autorka studie Mgr. Veronika Ježková uvedla: „Nelze popřít, že kvalitní odborníci mohou někdy překlenout chybějící právní úpravu, ale v praxi často vidíme opak. Je proto nutné doladit právní předpisy do té kvality, aby tam, kde nelze spoléhat na lidský faktor, existoval jasný, srozumitelný a závazný právní základ. Stejně tak je nutné, aby byla v systému jasně a transparentně vymezena práva obětí a jejich obsah jim byl dostupný v maximální možné míře".

Změny by měly zasáhnout stěžejní právní předpisy českého právního řádu, ať už se jedná o

 • ustanovení o vypořádání společného jmění manželů na dobu po rozvodu manželství (§742 občanského zákoníku) tak, aby zákon reflektoval násilí i v rovině majetkoprávního vypořádání manželů;
 • explicitní zařazení násilných incidentů, jako kriteriu, k němuž je přihlíženo dle § 907 odst. 2 občanského zákoníku při rozhodnutí o výchovné prostředí nezletilého dítěte;
 • propojení řízení o rozvod manželství s řízením o výchovném prostředí a výživě;
 • zavedení institutu zálohovaného výživného, jako závazku, který pro ČR vyplývá z mezinárodních dohod;
 • vypracování samostatného kvalitního zákona o státem zajištěné bezplatné právní pomoci;
 • změny sněmovního tisku č. 658/1, kterým se mění zákon o obětech trestných činů;
 • změny základních právních předpisů v souvislosti s chystanou ratifikací Istanbulské úmluvy;
 • zvýšení trestní sazby za trestný čin znásilnění podle § 185 trestního zákona, abychom se přiblížili ostatním evropským státům;
 • zvážení vytvoření komplexní normy týkající se násilí na ženách obdobnou španělskému Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

„Věříme, že přijetím navrhovaných změn by se Česká republika zařadila mezi ostatní evropské země, které již samotným obsahem právních norem jasně deklarují, že násilí na ženách netolerují," uvedla Jitka Poláková, ředitelka proFem.

 

Za proFem, o.p.s.:                                         Senátorka:

Jitka Poláková                                               RNDr. Jitka Seitlová

ředitelka proFem, o.p.s.                               

tel.: 77 44 33 005                                        Studie vznikla díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

O proFem:

proFem o.p.s., je ženská nezisková organizace, která se již od roku 1993 zaměřuje na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv – zejména na potírání násilí na ženách a domácího násilí. Jednou z oblastí činnosti proFemu je projekt pod názvem „AdvoCats for Women", který poskytuje ženám-obětem domácího násilí bezplatnou právní pomoc. Dále se věnuje politickému lobbingu za ženská lidská práva, vydávání publikací nejen s tématikou domácí násilí. Více informací na: www.profem.cz

Ceny Enersolu byly rozdány

Enersol - Program environmentálního vzdělávání v tématech OZE, energetických úspor a omezování emisí, zejm. v dopravě

Cílem projektu je vytvořit systém vzdělávání v tématech obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě vhodný do školních vzdělávacích programů Naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejnostíVytvořit partnerské prostředí škol a firem, zejména z oblasti energetiky, strojírenství, stavebnictví, dopravy a zemědělství ke sdílení informací.

S vítznou školou, která získala cenu Enersolu

Tisková zpráva k Panelové diskusi „Znečistění zápachem,, – otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší 12. 4. 2016 v Senátu Parlamentu ČR

Tisková zpráva k Panelové diskusi „Znečistění zápachem,, – otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší 12. 4. 2016 v Senátu Parlamentu ČR

 

Občané a obce žádají účinnou právní ochranu proti zápachům

 

Dlouhodobé nebo opakující se intenzivní zápachy znepříjemňují životní pohodu a mohou negativně působit na naše zdraví.

 

Zápachy jsou proto v úvodních ustanoveních zákonů o ochraně ovzduší již od roku 2002 zahrnuty mezi znečisťující látky, před kterými mají být občané chráněni. Účinné právní nástroje vymahatelnosti ochrany před zápachy ovšem od roku 2012 chybějí!

 

Postupy měření pachů stanovené v roce 2002 a následně v roce 2005 vyhláškou, se v praxi ukázaly jako nevhodné. Místo hledání nápravy byly právní nástroje ochrany před zápachy s přijetím současného zákona o ochraně ovzduší ( 201/2012 Sb.) zcela vypuštěny.

 

Pro desítky měst a obcí se silné zápachy z chemických provozů, bioplynových stanic, živočišných velkochovů nebo ČOV staly neřešitelným problémem omezujícím v některých případech jejich rozvoj. Lidé nechtějí žít v zápachu, stěhují se, jiní podnikatelé nemají zájem zde investovat, cena nemovitostí klesá. Tvrzení MŽP, že nástroje ochrany před zápachy existují, vyvrací praxe starostů a úředníků ČIŹP a krajských úřadů. Zastupitelstvo Středočeského kraje uložilo v březnu letošního roku hejtmanovi kraje iniciovat novelu zákona o ochraně ovzduší se stanovením emisního limitu pro pachové látky. Výčet některých lokalit s aktuálním problémem zatěžujícím občany je uveden v závěru této zprávy.

 

Podle dotazníkového průzkumu zkušeností a názorů obcí provedeného v roce 2012
a opakovaně počátkem letošního roku, je zápachy postiženo stále více obcí. Z 698 obcí, které reagovaly na dotazníky, odpovědělo 609 obcí kladně na otázku, zda má být zákon o ochraně ovzduší doplněn tak, aby mohly úřady účinně ochranu vymáhat. Zápach z průmyslu
a zemědělství trápí o 584 obcí více, než v roce 2012. Je evidentní, že snížení kvality života občanů vlivem pachů ze zemědělství a průmyslu stále narůstá, právě z důvodů absence limitů. Petici proti zápachům a pro dořešení účinné právní ochrany vystavené koncem letošního února již podpořilo stovky občanů.

Současně běžně dostupné a v praxi uplatňované technologie umožňují zápachy měřit a účinně eliminovat. Zejména za posledních 10 let bylo dosaženo v této oblasti významného technologického pokroku.

 

Řada firem v zájmu dobrých vztahů s okolím zajišťuje technickou ochranu proti znečisťování zápachy dobrovolně. Dobrým příkladem může být Preol, a.s. Lovosice. Stanovení alespoň doporučených limitů by mnohé firmy přivítaly jako jistotu před neoprávněnými stížnostmi.

 

Ochrana před zápachem není regulována žádným předpisem EU. Mnoho vyspělých, nejen evropských zemí, občany před znečištěním pachy chrání svými interními předpisy (USA, Kanada, Japonsko, Nový Zéland). Hned v našem sousedství jsou to zejména Rakousko nebo SRN, dlouholetou zkušenost s legislativou proti zápachům má Nizozemí, Anglie, Belgie, Dánsko, Itálie, Skotsko, novou legislativu připravuje Polsko, Řecko a Rusko.

 

Ve světle výše uvedeného je proto žádoucí, aby do nyní projednávané novely zákona byla zařazena definice obtěžujícího zápachu, doplněná o číselné hodnoty a zmocnění pro MŽP
k stanovení způsobu určení specifických emisních limitů pachových látek.

 

V Praze 12. dubna 2016

 

Za pracovní skupinu „proti zápachům“            

 

Jitka Seitlová, místopředsedkyně výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životního prostředí Senátu PČR

 

…………………………………………………………………………………………………...

Výčet některých z mnoha obcí potýkajících se s problematikou zápachů a jejich zdrojů:

Praha

Praha 13 – výroba krmiv - VAFO PRAHA, s.r.o., Chrášťany

Praha 6 – pražská čistírna odpadních vod – ÚČOV Praha

Středočeský kraj

Nymburk – fa AZOS CZ.,

Libušín – kompostárna

Vrdy – výroba biolihu

Hostivice – zpracování plastů

Dobrovice – výroba biolihu

Nehvizdy- potravinářský průmysl

Jihočeský kraj

Český Krumlov – sušení dřeva CARTHAMUS, a.s.

kraj Vysočina

Ovesná Lhota - zemědělské družstvo

Velké Meziříčí - zpracování plastů

Herálec – bioplynová stanice

Jihomoravský kraj

Hroznová Lhota – zemědělské družstvo, bioplynová stanice ROLNICKÁ, a.s.

Liberecký kraj

Liberec – zpracování “kafilátů“ výroba bionafty, barvení látek

Pardubický kraj

Makov – produkční farma - vepřín   DRUPOK Svitavy, a.s.

Ústecký kraj

Ústí nad Labem - zpracování „kafilátů“ výroba bionafty, Čistírny odpadních vod

Zlínský kraj

Těšnovice - vepřín SZP Těšnovice a.s.

Slavičín – kompostárna JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.,

Kroměříž - mastný průmysl, výroba krmiv

Otrokovice – kafilérie, ČOV, zpracování pryže, chemický prům.

Plzeňský kraj

Sokolov - Chemický,

Chodov – Sklárny

 a mnoho dalších

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Videozáznam z tiskové konference:

http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=274

 

 

Pozvánka: Panelová diskuse na téma: ,,Znečištění zápachem" - Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší

 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTU PČR

 

ve spolupráci s

 

VÝBOREM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR

 

pořádá Panelovou diskuzi na téma:

„Znečištění zápachem“

Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší,

 

která se uskuteční

v úterý 12. dubna 2016 od 10.00 hodin,

v Hlavním sále Valdštejnského paláce

Senátu Parlamentu ČR,

 

Novela zákona o místním referendu je na místě!

Novelu zákona Elišky Wagnerové o místním referendu z. č. 22/2004 Sb., a o krajském referendu z. č. 118/2010 Sb., jsem podpořila jako spolupředkladatel. Tato novela umožní časově i místně souběžné hlasování v referendu s volbami do Parlamentu ČR, EU, do zastupitelstev krajů, obcí. Souběžné hlasování v místním a krajském referendu může vést k vyšší účasti na hlasování vytvořením příznivějších podmínek pro voliče a nižším nákladům. Lidé, kteří budou chtít volit ve volbách i v místním referendu nebudou muset chodit dvakrát. Občané budou také lépe informování a připravení, protože společný termín bude srozumitelný a příhodný.

 

 

 

Slabost MPO pro těžební společnosti je nepochopitelná

Dvacátá třetí vládní novela Horního zákona prošla v Senátu těsnou většinou s řadou neurčitých právních pojmů a pětiletou fixací úhrad za vytěžené nerosty, které jsou sotva dvojnásobné nynějšku. Návrhy výboru, které jsem předložila na vypuštění fixace, stejně jako zákaz těžby hydraulickým štěpením na celém území ČR v konfrontaci s tvrdým nesouhlasem MPO na plénu neprošly.

Možnost zneužití a korupce vyvolává také vágní definice nového právního pojmu „ opuštěné důlní dílo". Nově z ní totiž vyplývá povinnost státu, zajistit likvidaci a sanaci díla, přesto, že je jeho vlastník známý.
Řádově se může jednat o desítky až stovky milionů finančních nároků z veřejných rozpočtů!! Dosud k tomu měly sloužit vázané fondy a rezervy tvořené povinně vlastníkem nebo provozovatelem. Přestože nedostatečnost nových formulací potvrdilo i MŽP a s mým pozměňovacím návrhem upřesnění definice souhlasilo, MPO bylo zásadně proti.

Teze a argumenty veřejného slyšení „Územní limity těžby hnědého uhlí“

Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

ze dne 15. června 2015, kterého se účastnili senátoři, poslanci, představitelé ministerstev, politici územních samospráv regionu Ústeckého kraje, podnikatelé, odboráři, experti a konzultanti v oblasti energetiky, odborníci a akademici v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí, nevládní organizace, občané Ústeckého kraje (viz. příloha– Program VS).

Spolu s dalšími senátory jsem podala ústavní stížnost kvůli „úhradové vyhlášce“. Požadujeme zrušení části koeficientů podle počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven v jednotlivých krajích České republiky.

17.8. 2015 – tisková zpráva k podání ústavní stížnosti

Senátoři podali ústavní stížnost kvůli „úhradové vyhlášce"

Požadují zrušení části koeficientů podle počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven v jednotlivých krajích České republiky. Pod stížnost se podepsalo celkem 16 senátorů.

„Nemůže být správné, legitimní ani legální, aby za stejný zdravotní výkon byla z veřejného zdravotního pojištění hrazena rozdílná platba nemocnicím jenom podle toho, v kterém jsou kraji," říká senátorka Jitka Seitlová. Ústavní stížnost předala Ústavnímu soudu v Brně v pondělí 17. 8. 2015 spolu se senátorem Janem Žaloudíkem, předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR.