Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Schůze Senátu, 10. prosinec 2014

Na své třetí schůzi Senátu, která se uskutečnila ve středu 10. prosince, projednali senátoři celkem pět návrhů zákonů. Tři z nich byly schváleny (jednalo se o novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, novelu zákona o spotřebních daních a o zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní), k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a k novele zákona o dani z přidané hodnoty však přijali pozměňovací návrhy. Protože je nezbytné, aby platily od 1. ledna 2015, bude je muset do konce roku ještě jednou projednat Poslanecká sněmovna a podepsat prezident republiky.

Transparentnost rozhodování a informací ve veřejné správě je pro mě zásadou

Při projednávání pléna jsem vystoupila s obranou transparentnosti veškerých smluv týkajících se veřejných prostředků. V tomto případě se jednalo o zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Pozměňovací návrh poslance Hovorkybyl vložen do zákona o ZP jako přílepek a podle stanovisek profesních komor lékařů a zdravotníků by způsoboval v praxi řadu komplikací. Teprve po slibu ministra Němečka, že v co nejkratší době předloží v rámci komplexních novel zdravotnických zákonů a předpisů legislativně dostatečně zpracovanou povinnost zveřejňování těchto smluv zdravotními pojišťovnami, jsem souhlasila s vypuštěním návrhu poslance Hovorky. Senátoři se většinou hlasů shodli na vrácení novely zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sněmovně.

Společně se členy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsme na plénu senátu předložili návrh vypustit povinnost zasílání kontrolního výkazu každý měsíc veškeré fakturace fyzickými podnikajícími osobami.
Senát s návrhem vyslovil souhlas a vrátil novelu zákona s pozměňovacími návrhy zpět do sněmovny. Osobně se navíc obávám rizika, že zpracování kontrolních výkazů, které bude povinností předkládat od 1.1. 2016 podnikajícími právnickými osobami nebude ministerstvo financí schopné řádně vyhodnotit. Podle informací zveřejněných na výboru zatím nemá připravené technické podmínky zpracování takového obrovského množství dat, současně se analýzy provádí v systému MS-DOS a ministerstvu financí chybí datový sklad.

Podrobný stenozáznam z jednání naleznete ZDE.