Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Účast veřejnosti při posuzování vlivu investic na jejich blízké okolí bude omezena

Druhým, neméně významným projednávaným zákonem byla novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh, který jsme schvalovali má podle pana ministra platit snad jen jeden rok a již to samé je zcela v rozporu s tím, jak má vypadat právní prostředí, kterému budou rozumět lidé a budou ho umět řádně uplatňovat úřady.

Pan ministr tímto sdělením snad omlouval velmi vysokou nekvalitu procesní a věcné úpravy předloženého materiálu. Byl prý přijat jenom proto, že to chtěla EK, která by jinak zastavila příjem dotací. EK požadovala, aby byla zajištěna zejména efektivní účast širší veřejnosti a ochrana práv dotčených účastníků řízení. A tak se zase „švejkovalo“ v neprospěch těch, na které může záměr s negativními vlivy na okolí dopadnout – tedy v neprospěch běžného občana, který se chce domoci svých právem chráněných zájmů. Novela zákona se stala hříčkou zájmu lobbistických skupin. Zejména bylo slyšet zájmy svazu průmyslu, chemického průmyslu (dohledat ve stenu… někdo, kdo vystoupil po JS s prohlášením různých svazů) a na druhé straně privilegované skupiny některých nevládních organizací. Místní občanská sdružení, která však vznikají právě na úrovni lokální se zájmem a znalostí prostředí jsou z hlediska možností jejich účasti v řízeních redukována a omezena často nesplnitelnými podmínkami zcela v rozporu s tím, čeho mělo být dosaženo. Úplným paradoxem je stanovení posuzování EIA až od 20 ha pro průmyslové zóny na rozdíl od městské zástavby, která má být posuzovaná již od 5 ha. Za můj pozměňovací návrh, proti němuž se ministr zásadně postavil a který měl tento zjevný paradox odstranit, se nakonec postavilo jen 10 senátorů. S nadějí očekávám, co tedy z ministerstva životního prostředí, které se zřejmě lobbování neubrání, vypadne za ten rok. Zde naleznete stenozáznam z mých vystoupení na plénu: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=5&PID=63&ORG=Sen%E1t