Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Plénum - 14. ledna: Zákon o ochraně ZPF snižuje odvody za nejcennější zemědělskou půdu – je to zcela proti cílům ochrany ZPF

Rozsáhlá novela připravená ministerstvem, která byla předložena senátu po schválení PS, se zaměřuje na dvě základní oblasti – ochranu kvality půdy proti kontaminaci nebezpečnými látkami a erozi. To je jistě v pořádku, a pokud se ji podaří skutečně naplnit, byl by to posun správným směrem.

senat-1


Druhá oblast, které se novela věnuje, ale snižuje odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu a to právě u nejcennějších půd první a druhé bonity.
V některých případech to bude dokonce na polovinu. Přitom víme, že je to zcela v rozporu s tím, že zemědělské půdy v ČR alarmujícím způsobem ubývá. Prokazatelně to vloni bylo neuvěřitelných 13 hektarů denně. Navíc se kvalita půdy působením degeneračních faktorů zhoršuje. Přitom půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a novela má posilovat ochranu ZPF jak kvalitativně, tak kvantitativně. Sněmovna se rozhodla, že dokonce z placení odvodů vyjme průmyslové zóny vybudované do roku 2014 a Senát k tomu ještě rok 2014 vypustil – takže umisťování veškerých průmyslových zón včetně skladových ploch na nejcennějších zemědělských půdách se nevyhneme pravděpodobně ani do budoucna.
Jak víme, samotné územní plánování svoji roli dosud nesplnilo a právě vyšší odvody stanovené od roku 2011 začaly, jak samo ministerstvo dokládá, působit konečně motivačně. Proto jsem tento návrh snížení odvodů nemohla podpořit a vystoupila proti tomuto záměru. Stejně jako proti dalšímu návrhu na vypuštění odvodů ze ZPF pro garáže, chaty nebo rodinnou výstavbu. Ráda bych fandila a podporuji rozvoj obcí snížením daní, které nemají žádný motivační účinek. Osvobození motivačních odvodů ze ZPF není ale cesta k efektivnímu využití neobnovitelného přírodního bohatství cenné půdy naší země.

senat-2 senat-3 senat-4 senat-5 senat-6