Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Senát prolomil plošnou povinnost instalace měřičů tepla

Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech se zmírní. Pokud je to technicky náročné a nevyplatí se to, nebudou je muset vlastníci montovat. Rozsah povinností stanoví prováděcí předpis k zákonu o hospodaření s energií, jehož novela byla schválena Senátem a Sněmovnou.  Nyní zákon putuje k podpisu pana prezidenta.

Plošná povinnost vybavení všech bytů a dalších místností v bytových a víceúčelových domech měřidly tepla byla stanovena vlastníkům budov a společenstvím vlastníků bytových jednotek již v roce 2012 novelou zákona o hospodaření s energií. Důvodem měla být Směrnice EU 2012/27/EU . Směrnice má za cíl dosáhnout snížení spotřeby energií. Povinnost měření spotřeby má vést u konečných spotřebitelů k motivaci na snížení nákladů na vytápění.

Povinnost instalace měřidel měla být podle zákona splněna do 31. 12. 2014. V praxi se však ukázalo, že instalace není vždy, v každém bytě a místnosti technicky možná, zejména vzhledem ke konstrukčnímu řešení rozvodů tepla v jednotlivých domech.

Další novela zákona o hospodaření s energiemi předložená vládou a projednávaná nyní, v roce 2015 (sněmovní tisk č. 301), však plošnou povinnost měřidel ponechala.

Po postoupení novely do Senátu jsem k plošné povinnosti měřidel obdržela oprávněné připomínky celé řady osob. Analýza údajné plošné povinnosti měřidel ve Směrnici, kterou se předkladatelé MPO dále zaštiťovali, ale ukázala něco jiného. Směrnice sice stanovila povinnost individuálních měřidel nebo indikátorů dodávky tepelné energie, ale pouze v případech, pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potencionálním úsporám energie. S těmito podmínkami si již nikdo z odpovědných u nás hlavu nedělal. Na vině tedy nebyly nesmyslné požadavky EU, jak jsme si bohužel již zvykli často bezmyšlenkovitě omílat. Možná si to úřednici chtěli jen trochu na úkor vlastníků usnadnit nebo to byl zase nějaký lobbing firmy vyrábějící ona měřidla?

MPO přiznalo pochybení teprve po předložení pozměňovacích návrhů ve výboru Senátu, ve kterých jsem vycházela z výše uvedeného znění směrnice a z přímé reakce na obdržené připomínky. Současně jsem v pozměňovacím návrhu omezila libovůli možnosti vstupu nájemce nebo vlastníka bytu do soukromého obydlí při kontrole měřidel a to v souladu se zněním občanského zákoníku.

Senát proto následně vrátil návrh zákona Sněmovně pozměněn, a ta přijala pozměněné znění 10. 4. 2015.

Současně s novelou zákona o hospodaření s energiemi bylo Senátem upraveno také znění zákona tzv. o službách č. 67/2013 (č. 308 sněmovního tisku), Pro který jsem byla zpravodajkou. Stanovuje podmínky rozúčtování nákladů na energie konečným uživatelům bytů  a to tak, aby pokud nebudou měřiče nebo indikátory instalovány, mohlo dojít k rozúčtování za teplo dohodou nebo podle jiného právního předpisu.

MPO přislíbilo provedení studie, podle které budou z povinnosti instalace měřičů a indikátorů spotřeby energie vyloučené skupiny domů a bytů, kde jejich instalace není technicky možná a nákladově efektivní. Tato výjimka bude definována v prováděcím předpise k zákonu o hospodaření s energiemi.

Pokud bude zákon podepsán panem prezidentem, nabyde účinnosti 1. 6. 2015.

Do doby vydání prováděcího právního předpisu k zákonu o hospodaření s energiemi, který má podle §7a) písm. g) stanovit rozsah a způsob povinnosti vybavení bytových a víceúčelových staveb měřidly dodávky tepla, pak nebude možné povinnost instalace měřidel a indikátorů fakticky vymáhat a sankcionovat.