Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Veřejné slyšení k územním limitům těžby hnědého uhlí bude 15. června

Navrhla jsem senátnímu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádat veřejné slyšení na téma územní limity těžby hnědého uhlí. Proč? Zveřejnění záměru ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka prolomit územní limity hnědého uhlí znovu otevřelo diskuzi k tomuto tématu a rozdělilo odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. Cílem slyšení je projednat hlediska a základní argumenty zástupců obou stran problému a osvětlit tuto otázku v širším kontextu. Veřejné slyšení se koná se 15. června 2015 na půdě Senátu. Když je to veřejné slyšení, je samozřejmě otevřeno i široké veřejnosti…