Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Senátoři bouřlivě diskutovali o hluku. Nakonec odmítli tři ze změn, které navrhli poslanci.

19.6. 2015 – tisková zpráva

Senátoři bouřlivě diskutovali o hluku. Nakonec odmítli tři ze změn, které navrhli poslanci.

Senátoři na svém včerejším plénu odmítli tři ze změn, které obsahovala hluková část novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Hrozilo, že ochrana před hlukem bude omezena, prolomena ústavní ochrana obydlí a významně zasažena práva osob v ochranných pásmech letišť.

Lidé by například neměli ochranu před hlasitou hudební produkci z předzahrádek. K novele měl výhrady senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který dokonce navrhoval úplné zamítnutí zákona.

Autorkou pozměňovacích návrhů, které senátoři schválili, je Jitka Seitlová. O co konkrétně šlo?

„Novela by v podobě, v jaké jsme ji dostali teprve před dvěma týdny k prostudování, umožnila, aby venkovní prostor nebyl chráněn před produkcí hudby. Novela plošně měnila tento hluk jenom za zvuk. Pro zvuk přitom nejsou stanoveny žádné limity, nepodléhá státnímu dozoru a jednalo by se o každou takovou produkci, jakkoliv dlouho trvající," vysvětlila Jitka Seitlová, které rovněž vadilo, že novela prolamuje ústavně zaručenou nedotknutelnost obydlí, neboť dává hygienické službě právo na okamžitý vstup do soukromých bytů při orientačním překročení limitů kvůli důkazu o zdroji hluku pro přestupkové řízení. Podle senátorky by to bylo na úrovni domovní prohlídky, kterou smí povolit jen soud. Nad vypuštěním obou návrhů se včera senátoři nakonec po dlouhé debatě shodli.

Stejně tak odsouhlasili i třetí pozměňovací návrh, který se týkal překročení hlukových limitů z provozu letiště. Sněmovna navrhovala, aby v takovém případě kdy je povinností provozovatele letiště podat návrh na zřízení ochranného pásma, které je vyhlášeno opatřením obecné povahy, byl jediným účastníkem řízení pouze žadatel. „Takové opatření umožňuje zvýšenou hlukovou zátěž a zpravidla se dotýká povinností a právem chráněných zájmů velkého počtu osob. Jedná se například o zdravotní ohrožení, snížení hodnoty majetku, či možnost úplného odstranění budov. Prostě by vám to vyhlásili a bylo by," upřesnila Jitka Seitlová.

Nyní Senát vrací návrh zákona s dalšími pozměňovacími návrhy v oblasti očkování zpět Poslanecké sněmovně. Měla by o něm znovu rozhodnout během několika týdnů.