Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů

Veřejné slyšení na téma Územní limity těžby hnědého uhlí se konalo v pondělí 15. června. Pod záštitou I. Bárka, místopředsedy Senátu jej na můj návrh uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 

Proč? Zveřejnění záměru ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka prolomit územní limity hnědého uhlí znovu otevřelo diskuzi k tomuto tématu a rozdělilo odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. Cílem slyšení bylo projednat hlediska a základní argumenty zástupců obou stran problému a osvětlit tuto otázku v širším kontextu.

Slyšení se účastnili zástupci Parlamentu ČR, státní správy, veřejné správy, akademické obce a odborné veřejnosti. Veřejné slyšení bylo rozděleno do dvou bloků, kdy první část byla věnována možnostem regionálního rozvoje Ústeckého kraje s ohledem na těžbu hnědého uhlí, včetně zdravotního vlivu těžby na obyvatelstvo a druhá část se zaměřila na budoucnost české energetiky a roli hnědého uhlí v rámci energetické a surovinové politiky ČR.

ke-stazeni

 

Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů
Veřejné slyšení k územním limitům hnědého uhlí otevřelo znovu diskusi obou táborů