Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Slabost MPO pro těžební společnosti je nepochopitelná

Dvacátá třetí vládní novela Horního zákona prošla v Senátu těsnou většinou s řadou neurčitých právních pojmů a pětiletou fixací úhrad za vytěžené nerosty, které jsou sotva dvojnásobné nynějšku. Návrhy výboru, které jsem předložila na vypuštění fixace, stejně jako zákaz těžby hydraulickým štěpením na celém území ČR v konfrontaci s tvrdým nesouhlasem MPO na plénu neprošly.

Možnost zneužití a korupce vyvolává také vágní definice nového právního pojmu „ opuštěné důlní dílo". Nově z ní totiž vyplývá povinnost státu, zajistit likvidaci a sanaci díla, přesto, že je jeho vlastník známý.
Řádově se může jednat o desítky až stovky milionů finančních nároků z veřejných rozpočtů!! Dosud k tomu měly sloužit vázané fondy a rezervy tvořené povinně vlastníkem nebo provozovatelem. Přestože nedostatečnost nových formulací potvrdilo i MŽP a s mým pozměňovacím návrhem upřesnění definice souhlasilo, MPO bylo zásadně proti.