Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Občan si zaplatí, pokud bude chtít vědět jaké má povinnosti! To je nesprávně!

Na plénu v Senátu jsem usilovala o zamítnutí přílepku z Poslanecké sněmovny, k zákonu „o technických požadavcích na výrobky..", kterým se ze stavebního zákona vypouští bezplatné a veřejné zpřístupnění technických norem ve stavebním právu. Návrh vypuštění přílepku podpořil také výbor Senátu, jehož jsem místopředsedkyní.

Na plénu bohužel neprošel přesným kvorem. Jsem i nadále přesvědčena o tom, že pokud norma stanoví povinnost, závazný příkaz, pak je nedílnou součástí právního řádu a ve smyslu stěžejního principu právní jistoty musí být bezplatně a veřejně dostupná. Už jen proto, že přístup k jejich obsahu nemůže být závislý na finančních příjmech a sociálním statusu jednotlivce. Někdo může namítnout, že kvůli pár tisícovkám tolik řečí. Tady ale šlo o daleko více, o vyšší princip právní jistoty, právního státu, kterým chceme být. Prý to po nás chce EU, tvrdil na jednáních výborů ředitel Normalizačního úřadu
Je až úsměvné, že hned v dalším bodě jednání pléna Senátu o „Sdělní Komise EU.." tato vyzývá k modernizaci normalizačního systému a k tomu aby technické normy byly volně a bezplatně dostupné.