Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Novela zákona o místním referendu je na místě!

Novelu zákona Elišky Wagnerové o místním referendu z. č. 22/2004 Sb., a o krajském referendu z. č. 118/2010 Sb., jsem podpořila jako spolupředkladatel. Tato novela umožní časově i místně souběžné hlasování v referendu s volbami do Parlamentu ČR, EU, do zastupitelstev krajů, obcí. Souběžné hlasování v místním a krajském referendu může vést k vyšší účasti na hlasování vytvořením příznivějších podmínek pro voliče a nižším nákladům. Lidé, kteří budou chtít volit ve volbách i v místním referendu nebudou muset chodit dvakrát. Občané budou také lépe informování a připravení, protože společný termín bude srozumitelný a příhodný.