Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Pozvánka: Panelová diskuse na téma: ,,Znečištění zápachem" - Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší

 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTU PČR

 

ve spolupráci s

 

VÝBOREM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR

 

pořádá Panelovou diskuzi na téma:

„Znečištění zápachem“

Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší,

 

která se uskuteční

v úterý 12. dubna 2016 od 10.00 hodin,

v Hlavním sále Valdštejnského paláce

Senátu Parlamentu ČR,

 

 

 

 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci diskuze souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR
a dávají souhlas s dalším šířením.

 

Seminář moderuje senátorka Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí PČR.

 

Program:

9.30 hod.      Prezence hostů

10.00 hod.                  Úvodní slova:

 

 • Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR

 • Robin Böhnisch, předseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

10.15 – 11.35 hod. I. Blok: Vývoj a současný stav legislativy ochrany před zápachem

10.15 – 10.25 hod.         1. Ochrana před znečistění zápachem a novela zákona

 

 • zástupce Ministerstva životního prostředí ČR

   

10.25 – 10.55 hod.       2. Právní povinnost osob a působnost orgánů veřejné správy v ochraně před zápachy současná právní úprava v praxi

 • RNDr. Stanislav Bosák, CSc., ředitelství ČIŽP Praha, odbor ochrany ovzduší

 • zástupce KÚ Středočeského kraje

 • Ing. Rostislav Habán, KÚ Kraje Vysočina, oddělení integrované prevence odbor životního prostředí a zemědělství

   

10.55 – 11.15 hod. 3. Legislativa a praxe s emisními limity v zemích EU, v zahraničí a ČR

 • Ing. Petra Auterská, CSc., Česká společnost chemického inženýrství, pracovní skupina pro pachové látky

   

  1. – 11.35 hod.      4. Návrhy právního řešení ochrany před zápachem

 

 • Václav Zemek, místopředseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

   

11.35 – 12.15 hod.       II. Blok: Je možné pachy měřit a je možné omezit znečistění ovzduší zápachy?

11.35 – 11.45 hod.         1. Metodiky měření zápachu v ovzduší, problematika pachových látek z hlediska měření

 

 • Ing. Lucie Hellebrandtová, zástupce Zdravotního ústavu Ostrava, Státního zdravotního ústavu

 

11.45 – 12.15 hod. 2. Příklady technologií omezující znečistění zápachem, poznatky z praxe

 

 • Bc. Filip Červinka, REGITAS, s.r.o.

 • Ing. Ondřej Unčovský, ASIO spol. s r.o., BRNO

 • Ing. Josef Douša, Preol, a.s., Lovosice

 

 

 

12.15 – 12.45 hod.

III. Blok: Obce, občané a jejich zku

šenosti s obtěžujícím zápachem

 

 

 

 

 

  1. – 12.25 hod.        1. Průzkum názorů obcí a Petice

    

 • Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města Mimoň, člen KOSO

   

  1. – 12.45 hod.       2. Marný boj se zápachem a legislativou - praxe

 • Ing. Josef Pučil, Zambelli spol. s r. o., Domoradice, Český Krumlov

 • Ing. Jarmila Hindová, Úřad městské části Praha – Zličín

   

  1. – 13.00 hod.     IV. Blok: Závěry

13.30 hod.                     Tisková konference