Do Senátu jsem byla zvolena v roce 2014 za volební obvod č. 63 Přerov. Jako nestraník jsem kandidovala za KDU-ČSL a SZ.

V Senátu jsem místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členkou Podvýboru pro dopravu a energetiku a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Tisková zpráva ke konferenci po záštitou senátorky Jitky Seitlové „Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy“

Datum konání: 21. 9. 2016
Místo konání: Jičínský salonek senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha

proFem o.p.s ve spolupráci se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou uspořádal dne 21. 9. 2016 tiskovou konferenci u příležitosti vydání komplexní právní studie: Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy.

Na otázku, co vedlo senátorku RNDr. Jitku Seitlovou k převzetí záštity nad konanou tiskovou konferencí, odpověděla takto:

„Více než 15 let uplynulo od přijetí první právní ochrany proti domácímu násilí. Iniciovala jsem ji tehdy přes senátní návrh zákona. Od té doby byla přijata proti domácímu násilí celá řada legislativních opatření. Přesto se na mne v poslední době obrátilo několik obětí takového násilí, které se ocitaly v patových situacích. Předložená analýza a identifikace slabých míst v právním systému proti domácímu násilí je dobrým základem pro nápravu. Myslím, že pozitivní roli v tom může mít opět náš Senát."

Na tiskové konferenci byla představena studie vypracovaná organizací proFem, o.p.s., jejímž účelem bylo nejen identifikovat legislativní nedostatky v zákonech týkajících se násilí na ženách, ale i pojmenovat problémy, ke kterým v praxi dochází. Jakkoli by se mohlo na první pohled zdát, že Česká republika je již „legislativně" naprosto vybavena, tak na základě provedené studie musíme konstatovat, že tomu tak není.

Z provedené analýzy právního stavu, praktických zkušeností proFem, o.p.s., i dotazování odpovědných profesí (OSPOD, soudy, státní zástupci a policie, NNO, advokáti a notáři) vyplývají jasné závěry a doporučení.

Autorka studie Mgr. Veronika Ježková uvedla: „Nelze popřít, že kvalitní odborníci mohou někdy překlenout chybějící právní úpravu, ale v praxi často vidíme opak. Je proto nutné doladit právní předpisy do té kvality, aby tam, kde nelze spoléhat na lidský faktor, existoval jasný, srozumitelný a závazný právní základ. Stejně tak je nutné, aby byla v systému jasně a transparentně vymezena práva obětí a jejich obsah jim byl dostupný v maximální možné míře".

Změny by měly zasáhnout stěžejní právní předpisy českého právního řádu, ať už se jedná o

  • ustanovení o vypořádání společného jmění manželů na dobu po rozvodu manželství (§742 občanského zákoníku) tak, aby zákon reflektoval násilí i v rovině majetkoprávního vypořádání manželů;
  • explicitní zařazení násilných incidentů, jako kriteriu, k němuž je přihlíženo dle § 907 odst. 2 občanského zákoníku při rozhodnutí o výchovné prostředí nezletilého dítěte;
  • propojení řízení o rozvod manželství s řízením o výchovném prostředí a výživě;
  • zavedení institutu zálohovaného výživného, jako závazku, který pro ČR vyplývá z mezinárodních dohod;
  • vypracování samostatného kvalitního zákona o státem zajištěné bezplatné právní pomoci;
  • změny sněmovního tisku č. 658/1, kterým se mění zákon o obětech trestných činů;
  • změny základních právních předpisů v souvislosti s chystanou ratifikací Istanbulské úmluvy;
  • zvýšení trestní sazby za trestný čin znásilnění podle § 185 trestního zákona, abychom se přiblížili ostatním evropským státům;
  • zvážení vytvoření komplexní normy týkající se násilí na ženách obdobnou španělskému Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

„Věříme, že přijetím navrhovaných změn by se Česká republika zařadila mezi ostatní evropské země, které již samotným obsahem právních norem jasně deklarují, že násilí na ženách netolerují," uvedla Jitka Poláková, ředitelka proFem.

 

Za proFem, o.p.s.:                                         Senátorka:

Jitka Poláková                                               RNDr. Jitka Seitlová

ředitelka proFem, o.p.s.                               

tel.: 77 44 33 005                                        Studie vznikla díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

O proFem:

proFem o.p.s., je ženská nezisková organizace, která se již od roku 1993 zaměřuje na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv – zejména na potírání násilí na ženách a domácího násilí. Jednou z oblastí činnosti proFemu je projekt pod názvem „AdvoCats for Women", který poskytuje ženám-obětem domácího násilí bezplatnou právní pomoc. Dále se věnuje politickému lobbingu za ženská lidská práva, vydávání publikací nejen s tématikou domácí násilí. Více informací na: www.profem.cz