Setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

Ve středu 17. prosince mě na moji žádost přijal minstr zemědělství Marian Jurečka. Společně jsme hovořili o tématech protipovodňových opatření v našem regionu kolem povodí Bečvy a Odry. Pan ministr nyní chystá setkání se zástupci povodí, na kterém se dozví více o současném stavu přípravy. Probrali jsme společná témata, jimiž se nyní zabýváme a pohovořili i o budoucí spolupráci.