Venkovní hudební produkce není ode dneška HLUKEM

1. 12. 2015

Dneškem nabývá účinnosti novela zákona "o ochraně veřejného zdraví", která nově stanoví, že venkovní hudební produkce nejsou hlukem.

Nebudou proto pro ně již dále stanoveny žádné hlukové limity, nespadají již do kompetencí státní správy a hygienických stanic.  Ministerstvo zdravotnictví zastává názor, že by měly být venkovní hudební produkce regulovány dobrovolně v rámci kompetencí samospráv vyhláškami vydaných obcemi.

S návrhem jsem nesouhlasila a spolu se mnou ani většina Senátu. Po vrácení návrhu PS byl ale Senát přehlasován.  Uvádím zde příběh, se kterým se na mne obrátil jeden z běžných občanů.

 

Nemám rád vánoce...

Takových lidí, kteří mají důvod nemít rádi vánoce, je jistě více. Vyprávění pana X, který mi v nedávné době svěřil svůj příběh, vede k zamyšlení. Koupil dům v centru jednoho z krajských měst. Peníze na něj vydělal v cizině, něco zdědil.

Dům byl zprvu plný nájemníků, kteří ale postupně začali odcházet. Vadil jim opakovaný silný hluk. Na náměstí se konaly občas a pak ještě častěji několikahodinová defilé koncertů a to zejména v době blížících se vánoc.

Lidem přicházejícím na chvilku na náměstí se hudba líbí. Jen tak projdou, nebo se zastaví u nějakého stánku, poklábosí, vypijí kávu a pak pokračují do práce nebo domů. Aspoň že město žije, říkají s uspokojením místní politici. Pan X je ale doma tady, nad náměstím, v hluku, který býval pro tyto koncerty povolen do výše 90 Db. Při volebním meetingu Miloše Zemana, dnes prezidenta republiky, prý dosahoval hluk až zdraví ohrožujících 107 Db.

Pan X se s tím nehodlal smířit. Svoboda jedněch každého končí tam, kde by ohrožovala práva nebo dokonce zdraví jiných. Obrátil se na pořádající agenturu města, aby hluk a počet koncertů omezila, obrátil se na město samotné. Obrátil se na veřejného ochránce práv, který mu dal za pravdu. Úřady a město ale změnit využití náměstí k hudebním produkcím odmítly. Nevzdal to a obrátil se na soud. Ten mu dal opět za pravdu. Město se rozhodlo proti rozhodnutí odvolat a řízení běží.

Pan X dnes stojí proti městu s celou řadou právníků, placených paradoxně z jeho daní. Nechce nic jiného než klidně užívat svůj majetek tak, aby nebylo ohrožováno jeho zdraví. V letošním roce to prý bylo již 144 dní, kdy probíhaly na náměstí koncerty.  Nyní rezignovaně říká: „Zase se blíží vánoce, začal advent, kdyby alespoň hráli koledy, ty bych vydržel. Horší jsou ale rokové kapely nevalné kvality."

WHO (Světová zdravotnická organizace) uvádí, že dlouhodobější hlukové zatížení nad 70 Db již může mít negativní důsledky na zdraví.  Občanů bydlících na náměstí a v přilehlých ulicích dotčeného města je mnoho. Řada z nich vyslovuje podporu panu X, většina sama buď nemá finanční prostředky, energii nebo odvahu se do rozporu s městem pustit.

Pokud máte obdobné příběhy nebo Vám ztěžují životní pohodu hluky z jiných zdrojů, napište mi své zkušenosti, můžete se o ně s námi podělit na tomto webu.