Tisková zpráva: Peníze za anonymní akcie u společnosti Cidem, a. s. je ještě možné vyzvednout

Tisková zpráva

V Přerově 23. května 2016

Peníze za anonymní akcie u společnosti Cidem, a. s. je ještě možné vyzvednout

Akcie na doručitele tzv. anonymní měly být v zájmu zvýšení transparentnosti akciových společností zrušeny. V roce 2014 proto nabyl účinnosti zákon, který stanovil povinnost anonymní akcie přihlásit na jméno.

Valná hromada společnosti Cidem, a. s. rozhodla zrušit anonymní akcie ještě před nabytím účinnosti zákona. Její akcie na doručitele se staly neplatné 8. 8. 2014. Informaci společnost zveřejnila na webových stránkách a v obchodním věstníku tak, jak jí ukládal zákon a rozhodnutí valné hromady. Nepřihlášené anonymní akcie byly po uplynutí termínu společností vydraženy (19. 3. 2015) a výtěžek uložen na depozitu.

Vlastníky akcií byli běžní zaměstnanci firmy, kteří při jejím vzniku byli k jejich nákupu vyzýváni. Je ovšem zřejmé, že řada z nich se o jejich zrušení nebo možnosti prodeje výtěžku nedověděla. Nasvědčuje tomu minimálně to, jak mi firma potvrdila, že na depozitním účtu firmy leží z výtěžku dražby několik milionů korun. Společností zvolené formy zveřejnění totiž běžní občané obvykle nesledují, pro mnohé bývalé dělníky společnosti, dnes již důchodového věku, může být jejich dostupnost problémem.  

Jeden z bývalých zaměstnanců a akcionářů firmy se na mne s tímto problémem a žádostí o prověření postupu obrátil.

Je důležité, aby se vlastníci anonymních akcií dověděli, že si mohou peníze z výtěžku prodeje za akcie stále ještě vyzvednout, a to v sídle společnosti. Cena akcie dosahuje kolem 2 388 Kč. V současnosti nelze vyloučit, že by i pro tyto finanční nároky mohla být uplatněna promlčení lhůta 3 let, například termín k nabytí účinnosti dražby akcií.            

 

Pozn. Výše popsaný proces zrušení akcií na doručitele zvolený společností Cidem, a. s. proběhl mimo režim zákona 134/2013 Sb., o zvýšení transparentnosti akciových společností. V průběhu šetření případu uvedené společnosti jsem však navíc zjistila, že není obecně postaven na jisto právní názor na anonymní akcie, které nebyly v termínu stanoveném zákonem tj. do 30. 6. 2014 předloženy příslušným akciovým společnostem k jejich výměně. Ze zatímní písemné korespondence s odbornými garanty zákona vyplývá, že akcionáři mají nadále v majetku své akcie, jen s dočasně omezenými právy.          

 

                RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR