Volební obvod č. 63 – Přerov

Volební obvod č. 63 - Přerov zahrnuje území 101 obcí a měst na Přerovsku, Hranicku a v části Novojičínska. Část okresu Přerov je ohraničená na západě obcemi Kokory, Přerov, Bochoř, západní část okresu Nový Jičín ohraničují na východě obce Heřmanice u Oder, Odry, Suchdol nad Odrou, Mankovice, Jeseník nad Odrou a Starý Jičín.

Seznam všech obcí obvodu najdete ZDE.

mapa senat 63

Tisková zpráva Zákon o insolvenci obcí má zpoždění, Turovice jdou do dražby

Tisková zpráva

V Přerově 18. července 2016

 

Zákon o insolvenci obcí má zpoždění, Turovice jdou do dražby

Šance pro oddlužení obce Turovice je stále malá. Na rozestavěný dům s pečovatelskou službou a k němu přilehlé pozemky byla nařízena dražba, která by měla proběhnout
19. 7. 2016. Její výnos, ale nepokryje vysoké zadlužení obce. Výsledná dražební cena dražených nemovitých věcí je stanovena ve výši cca 31 mil. korun, nejnižší dražební podání činí 20,6 mil korun. V případě opakované dražby by nejnižší dražební podání kleslo na polovinu. Cena rozestavěného a několik let nevyužívaného objektu přes péči a snahu obce s časem klesá.

Obec, která hospodaří s rozpočtem kolem 2 milionů korun, přijala v letech 2006 - 2007 ze státního rozpočtu investiční dotaci ve výši 44,5 milionů korun na výstavbu objektu 52 chráněných bytů. Projekt ale nebyl dokončen a obci bylo nařízeno (2010) vrácení dotace a zaplacení penále ve výši 100%. Správce daně následně zřídil zástavní právo ke všem nemovitostem obce, její veškeré příjmy jsou zasílány správci daně. Obecní rozpočet hlídá finanční úřad.

I kdyby obec ušetřila každým rokem polovinu rozpočtu, musela by být i po výnosu z dražby pod restrikcí finančního správce výdajů a dluh splácet asi dalších 60 let.

Možnost prominutí penále, o kterou jsem žádala v březnu loňského roku Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo), je bohužel uplynutím řady let od vydání platebního výměru obci zákonem o rozpočtových pravidlech, zejména jeho novelou z roku 2011, zcela vyloučena.

Obec Turovice patří spolu s mediálně známou Bublavou a Prameny ke třem obcím v ČR s nejvážnějším dluhovým problémem, tzv. dlouhodobým vysokým rizikem platební neschopnosti. Příčinou jejich situace byly podle ministerstva chybná investiční rozhodnutí nebo nařízení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.  

Vývoj těchto zadlužených obcí ohrožují zejména nedostatek prostředků pro správu a opravy majetku nebo náhlé výdajové potřeby.

Řešením současné, pro rozvoj ale i běžnou údržbu a správu obce patové situace, by byla možnost insolvence obcí, tedy zákonem stanovený způsob úpadku. Ministerstvo se touto možností zabývá již od roku 2010 a také Legislativní rada vlády vydala doporučení zabývat se řešením úpadku územních samosprávných celků. Stejný požadavek vznesl o rok později příslušný výbor Sněmovny. Současná vláda uložila ministerstvům financí a spravedlnosti předložit návrh zákona umožňující úpadek obce nebo kraje do konce loňského června. Na můj dotaz odpovědělo ministerstvo financí, že zatím marně žádá ministerstvo spravedlnosti o předložení jejich návrhu???

Vzhledem k velmi přísným podmínkám dotací z evropských a národních fondů nelze ani do budoucna vyloučit další případy nařízených odvodů za porušení rozpočtové kázně a stejný osud obcí jako mají Turovice. Nyní tedy s napětím a netrpělivostí očekávám řešení, které již mělo být předložené ministerstvy do vlády více než před rokem. Je to důležité nejen pro občany Turovic.    

 

 

RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

Tisková zpráva: Desítky tisíc korun pro vlastníka navíc za zboření svého domu s konzolou elektrického vedení

Tisková zpráva

V Přerově 23. května 2016

 

Desítky tisíc korun pro vlastníka navíc za zboření svého domu s konzolou elektrického vedení

Nepříjemné překvapení čeká na všechny, kteří chtějí opravit nebo zbořit dům a mají na něm prvek energetické distribuční sítě, například konzolu elektrického vedení. Energetický zákon totiž v § 47 odst. 2 stanovuje povinnost uhradit instalaci a vybudování nového zařízení majiteli nemovitosti, pokud dojde k jeho posunu nebo nové technologii. Nové zařízení přitom stojí 50 - 100 tisíc korun.

Nyní takové náklady hrozí vlastníkům domů jedné z obcí na Lipensku, ve které je elektrická síť vedena na konzolách jednotlivých domů. Vlastníci chtějí na místě chátrajících domů, tzv. „sboru“ postavit nový, někteří plánují potřebnou rozsáhlou rekonstrukci objektu.

Energetický zákon (458/2000 Sb.) stanoví právo společnosti na věcné břemeno na nemovitosti. Provozovatel přepravní nebo distribuční společnosti má podle energetického zákona právo na zřizování a provozování distribučních zařízení i na cizích nemovitostech (např. § 59 odst. 1 písm. e. zákona). Vlastník stavby nebo pozemku musí zpravidla přijmout navržené situování prvku energetické sítě.

Vlastník nemovitosti má právo na náhradu a takové omezení vlastnického práva. Nyní se podle znaleckých ocenění stanovuje ve výši několika tisíc korun. Před rokem 1990, kdy byly instalovány konzoly v naší obci, dosahovala náhrada sotva několika stovek korun. Většina dotčených o této možnosti vůbec nevěděla, část z nich zejména na vesnicích z obavy perzekuce režimem při jakémkoliv požadavku vyplývajícím z práva na vlastnictví o náhradu nežádala.

 Vlastníci v našem případě byli povinni desítky let věcné břemeno strpět a nyní by měli být ještě potrestání násobně vyšší cenou za vybudování nového zařízení energetické sítě.   

Náměstkyně MPO ČR na můj písemný dotaz uvedla, že na takové případy nelze aplikovat příslušná ustanovení energetického zákona o přeložkách. ČEZ distribuce, a.s., která rozvodné sítě spravuje, však v písemné odpovědi trvá na povinnosti vlastníka nemovitosti hradit náklady ve všech případech, kdy má vlastník v úmyslu provést stavební úpravy, které vyvolají nutnost přesunu nebo nahrazení zařízení jiným technickým řešením.      

Povinnost pro vlastníky nemovitostí hradit náklady na nové zařízení distribuční sítě, například v případech potřebné údržby, rekonstrukce nebo zboření objektu, na němž je umístěno, je podle mého názoru, v naprostém rozporu s tím, co je možné chápat jako spravedlivé.

Řešením pro tyto případy může být oficiální stanovisko garančního ministerstva, které ovšem provozovatel nemusí respektovat nebo podání ústavní stížnosti dotčeným vlastníkem nemovitosti na zrušení zákonné povinnosti. Nejúčinnější se mi ale jeví změna zákona jednoznačně vylučující obdobné případy z povinnosti hrazení nákladů na nové zařízení distribuční sítě. Proto z podnětu občanů regionu připravuji podání návrhu změny energetického zákona.

 

 

 

                 RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

 

Navštívila jsem domov pro seniory v Pavlovicích u Přerova

S keramickými výrobky z chráněné dílny Most k životu a přáním jsem navštívila na zelený čtvrtek domov pro seniory v Pavlovicích u Přerova. Během čtvrtečního dne 24. března 2016 jsem obdarovala kolem 120 stovek babiček a dědečků, kteří v domovech žijí. Povídali jsme si o bolestech ale i radostech, které naplňují jejich životy. Další domovy v regionu mám v plánu navštívit opět během roku.

 

 

 

Zahradní slavnost v Hranicích na Moravě

V červnu jsem se zúčastnila v Hranicích na Moravě zahradní slavnosti pořádanou Galerií M+M a paní Musilovou. Akce se vydařila, byl připravený pestrý program pro všechny zúčastněné i účinkující, vystoupil například dětský pěvecký sbor, folklórní soubor Rozmarýnek, mažoretky a také nechybělo dětské divadelní představení.

Tisková zpráva: Věřitelé Pojišťovny Morava pokud jste to ještě neudělali, nahlaste své aktuální kontakty konkurznímu správci

Tisková zpráva

V Přerově 23. května 2016

Věřitelé Pojišťovny Morava, pokud jste to ještě neudělali, nahlaste své aktuální kontakty konkurznímu správci

Konkurz Pojišťovny Morava by měl být po 17 letech konečně uzavřen.

S informací o tom, že Krajský soud v Brně rozhodl dne 21. dubna 2016 o rozvrhu výtěžku ze zpeněžení majetku zařazeného do soupisu konkursní podstaty, mne dopisem informoval soudce Krajského soudu Mgr. Jan Kozák. Současně mne požádal, abych informovala věřitele konkursního řízení, kteří se na mne obrátí, o vydaném rozhodnutí, neboť pro jeho zveřejnění zvolil pouze webovou stránku (http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?verzeid=4807837),
Obchodní věstník a úřední desky vybraných obvodních a okresních soudů. Jednotlivým věřitelům nebude krajským soudem usnesení zasíláno. Pro tuto formu doručení, kterou platné právo umožňuje, se dle jeho sdělení rozhodl z důvodu urychlení procesu, neboť soud eviduje cca 5000 věřitelů a rozhodnutí včetně přílohy obsahuje 50 obou stran.

Podle obsahu usnesení bude každá pohledávka zjištěná a zařazená ve druhé třídě (tedy všechny pohledávky mimo úpadcových zaměstnanců a nároků účastníků z penzijního připojištění) uspokojena poměrně do výše 25,0709%. K uspokojení pohledávek bude použito 46,735.414,48 Kč. Jednotlivé pohledávky budou uspokojeny podle seznamu uvedeného v příloze usnesení.

Podle žádosti soudce Mgr. Jana Kozáka je pro řádnou a plynulou realizaci rozvrhu vhodné, aby zařazení věřitelé v příloze usnesení sdělili správci konkursní podstaty (pokud tak již neučinili) číslo svého bankovního účtu, případně uvedli kontaktní adresu, na kterou bude možné určenou částku zaslat formou složenky. Převod částky na bankovní účet je s ohledem na rychlost a ekonomii řízení preferovaným způsobem výplaty. Adresa správce konkursní podstaty je: Mgr. Antonín Strouhal, advokát AK Dvořákova 4, 602 00 Brno. 

Vzhledem k době trvání konkursu mohlo podle mého názoru dojít k změnám řady údajů nezbytných pro výplatu věřitelům. Rozhodnutí o rozvrhu výtěžku jsem se proto rozhodla umístit také na moje webové stránky, kde je naleznete pod adresou: http://www.seitlova.cz/images/interpelace/5.pdf

 

 

               RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,

veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

17. listopad 2015 v Přerově...

Atmosféra vzpomínkového shromáždění na náměstí T. G. M. byla úžasná. Přesto se mě ale velmi dotkly události současného napětí v naší společnosti. Jsem nešťastná z toho, co se dělo v Praze. Zneužití tohoto svátku k pořádání akce proti migrantům považuji nejen za nevhodné, ale rovněž za neuvěřitelně neetické. Stejně tak jako zábránění vstupu studentům na Albertov, kteří tam chtěli uctít památku.
(Foto: Vojtěch Podušel)

17. listopad 2015
17. listopad 2015

 

 

Naději na snížení dluhů neplatičů v SVJ dává stanovisko ministra spravedlnosti, který mě otevřeně podpořil

21. 8. 2015 – tisková zpráva

Naději na snížení dluhů neplatičů v SVJ dává stanovisko ministra spravedlnosti, který otevřeně podpořil senátorku Jitku Seitlovou

Na senátorku Jitku Seitlovou se v červenci obrátili členové Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v Přerově. Vadí jim, že musejí opakovaně a nedobrovolně platit nevymahatelné až statisícové dluhy za své sousedy neplatiče. Pokud totiž některý z majitelů bytů neplatí, musejí za něj dluh uhradit ostatní, neboť Společenství odpovídá za úhradu všech jednotlivých bytů.