Domů / Novinky / Při zvládání havárií nelze spoléhat jen na ochotu a vůli dotčených složek!

Při zvládání havárií nelze spoléhat jen na ochotu a vůli dotčených složek!

02. 06. 2021

Senátní výbor pro veřejnou správu a ŽP dnes potvrdil nutnost dopracovat návrh novely zákona o vodách dle mých dříve uveřejněných návrhů. Ty reagovaly na pochybení úřadů při havárii na Bečvě. Při zvládání havárií nelze spoléhat jen na ochotu a vůli dotčených složek. Právě to bylo na Bečvě zneužito! Musí být zajištěny srozumitelné postupy a povinnosti dané právními předpisy a jednoznačná odpovědnost určených osob. Na mé doporučení výbor žádá MŽP o prověření potenciálně závažného kanálu v toku Juhyně.