RNDR. JITKA SEITLOVÁ

Senátorka za volební obvod č. 63 - Přerov

Příběh mého profesního života

Vystudovala jsem přírodní vědy obor odborná geologie a ukončila je doktorátem s aplikací geofyziky. Po té jsem třináct let prováděla v podniku Geotest Brno terénní průzkumy pro ochranu podzemních vod a rozsáhlé studie pro územní plánování z hlediska situování objektů rizikových pro životní prostředí. Po roce 1990 mne společenské změny daly příležitost pracovat na nově formovaném ministerstvu životního prostředí. Státní správa, začínající obory odpadů a EIA (státní zkouška 1994) byly výzvou také k dalšímu rozšíření odbornosti. V té době jsem také vedla semináře ochrany životního prostředí na univerzitách v Brně a Olomouci. Do praxe tzv. divokého kapitalismu obchodování s odpady a problémů strojní techniky mne pak na dva roky zlákala mezinárodní firma ASA. Návrat zpět k původní odbornosti ale především domů do regionu mi tehdy umožnilo následné vedení skvělého týmu referátu životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově.

Po zvolení do Senátu - vstup do politiky

Vstup do politiky

Nepočítala jsem s tím, že se stanu politikem, ale chtěla jsem napravit řadu tehdy nesprávných věcí, proto jsem v roce 1995 vstoupila do ODA a o rok později byla úspěšně nominována spolu s podporou KDU–ČSL ve volbách do Senátu. (Moje členství v ODA skončilo v roce 2000, kdy se strana v důsledků zejména finančních problémů rozpadla).

Senát

Ochrana vody, půdy a životního prostředí se prolíná a byla stěžejní pro celou mojí senátní činnost od prvního zvolení (1996). Celých sedm let (2000 – 2007) jsem se z pověření Senátu zabývala bezpečností nakládání s jadernými odpady jako členka Rady Správy jejich uložišť. Jako jediná jsem v zákonem stanovené Radě zastupovala širší veřejnost, která před mou nominací vůbec nevěděla o chystaných lokalitách a přípravách podzemního úložiště.

Ochrana vody, půda a životní prostředí
Senát PČR 2003: udělování cen Významná žena ČR v zahraničí, s Blankou Matragi a Ajou Vrzáňovou

Práce v komisi

Jako předsedkyně komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí jsem se měla možnost potkávat se zajímavými lidmi a osobnostmi a s příběhy jejich často nelehkých životních osudů a s velmi silným vztahem k rodné zemi i přes dlouhé odloučení. Na základě této zkušenosti jsem již v roce 2003 předložila návrh zákona o korespondenční volbě, který Senát schválil.

Senát PČR 2003: udělování cen Významná žena ČR v zahraničí, s Blankou Matragi a Ajou Vrzáňovou

Práce v Senátu

Důvodem pro mnoho mých legislativních návrhů z dalších oblastí práva byly závažné případy obyvatel mého volebního obvodu. Podařilo se mi prolomit tabu ochrany domácího násilí, zabrzdit restituční tečku na nevydané tisíce náhrad způsobené liknavostí úřadů, podpořit teprve začínající budování dálniční sítě v regionu, pomoci starostům s rozpornými zákony veřejné správy a zejména postavit se proti řadě nespravedlností právního řádu dopadajících na běžné občany. Myslím, že to byly stovky řešených stížností a podnětů osob, které rozhodly, že mne senátoři a poslanci v roce 2007 na šest let zvolili zástupkyní Veřejného ochránce práv.

Zástupkyně Veřejného ochránce práv
Mediátorka

Mediátorka

Měla jsem štěstí na báječné a moudré osobnosti. Nemohu nezmínit alespoň spolupráci s tehdejším veřejným ochráncem Otakarem Motejlem. Řešily se velké případy černých developerských staveb, nečinnost a chyby úřadů při vyplácení sociálních dávek, protiprávních zásahů policie na Šumavě nebo opatření proti nebezpečnému znečistění ovzduší Ostravska. Důvodem značné části tisíců stížností, které prošly našima rukama, byla nedorozumění nebo nepochopení situace ať již ze strany úřadů nebo stěžovatelů. Pomáhat lidem se dohodnout umí mediace, proto jsem složila státní zkoušky a v roce 2013 se stala tzv. zapsanou mediátorkou.

Návrat do Senátu

V roce 2014 jsem byla vyzvána k opětovnému návratu do Senátu. Stále pracuji ve výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí. Výborem mne nominoval do Monitorovacího výboru OPŽP a pracovních skupin Ministerstva životního prostředí k výjimkám BAT, pro přípravu státní politiky ŽP 2030 a do Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Za zejména důležité pro tuto dobu klimatických změn považuji témata naléhavých problémů řešených v komisi Senátu „Voda- sucho“. Prioritní témata našeho regionu prosazuji v podvýboru pro dopravu a energetiku. Díky zkušenostem z opakovaného mandátu jsem byla zvolena předsedkyní Stálé komise pro práci Senátu.

Návrat do senátu
Chybí fotka

Kariéra

Od doby prvního mandátu a kvůli novým případům, se kterými jsem se setkala, mne tíží zatím neuspokojivě řešená problematika domácího násilí na seniorech, proto jsem se v posledních měsících zapojila do pracovní skupiny poslanecké sněmovny, která se problematikou zabývá. Od roku 2016 jsem také zastupitelkou Olomouckého kraje za klub Koalice pro Olomoucký kraj. V roce 2017 jsem se stala členkou KDU-ČSL, o rok později jsem byla zvolena místopředsedkyní krajské organizace Olomouckého kraje.

Něco málo ze soukromí

Radostí a trochou starostí jsou moje dvě dospělé děti (46 a 37 let) a tři vnoučata (24, 17 a 3 roky). Svou časově náročnou práci zvládám i díky pomoci mého velmi tolerantního manžela. Rodinou pohodu již téměř 15 let navozuje kočička Elinka a prostorem k relaxaci je zahrada, kde s větším či menším úspěchem sázím květiny a pěstuji růže a dýně.

paní senátorkou pěstované růže

Chybí fotka

Jsem tu pro Vás

Můžete se na mne obrátit také přes tento kontaktní formulář. Těším se na Vaši zprávu!

RNDr. Jitka Seitlová

info@seitlova.cz
+420 736 491 225

Asistenka

Kristýna Lauschová
asistentka@seitlova.cz
+420 736 491 225